słownik francusko - polski

Français - język polski

offrir po polsku:

1. oferować oferować


Chciałbym zaoferować Pani moje usługi.
Chciałbym zaoferować Pani moją pomoc.
Możemy zaoferować...
zaoferować pomoć
oferować wszelaki komfort
1. Bank zaoferował mi pożyczkę. / 2. Chciałbym zaoferować Pani moje usługi.

Polskie słowo "offrir" (oferować) występuje w zestawach:

Podstawowe czasowniki
Podstawowe czasowniki
czasowniki nieregularne z passe compose
500 najważniejszych czasowników po francusku 226 -...
Czasowniki, które muszę znać

2. podarować podarować


Chciałabym podarować ci coś wyjątkowego.
podarować szynkę

Polskie słowo "offrir" (podarować) występuje w zestawach:

500 najważniejszych czasowników po francusku 276 -...
czasowniki nieregularne
francuski - czasowniki
Czasowniki z avoir
bilan unité 6

3. ofiarować ofiarowaćPolskie słowo "offrir" (ofiarować) występuje w zestawach:

Słówka z maili - francuski
Czasowniki 2