Słówka z maili - francuski

 0    1 466 fiszek    IzaMej
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
wokół, dookoła
Każdego ranka biegamy dookoła jeziora.
rozpocznij naukę
autour
Tous les matins, nous courons autour du lac.
mieć miejsce
Wystawa Van Gogha będzie miała miejsce w Pałacu Kultury.
rozpocznij naukę
avoir lieu
L'exposition Van Gogh aura lieu au Palais de la Culture.
głupi
On jest głupi, czy co?
rozpocznij naukę
bête
Mais il est bête ou quoi?
zdolny (do)
Ten człowiek jest tak silny, że jest zdolny podnieść 100 kilogramów.
rozpocznij naukę
capable de
Cet homme est si fort, qu'il est capable de soulever 100 kilos.
czarujący
Ten angielski książę to czarujący mężczyzna.
rozpocznij naukę
charmant
Ce prince anglais est un homme charmant.
u, do
rozpocznij naukę
chez
oswajać
Nie jest łatwo oswoić lwa.
rozpocznij naukę
apprivoiser
Il n'est pas facile d'apprivoiser un lion.
pająk
Marie boi się pająków.
rozpocznij naukę
l'araignée
Marie a peur des araignées.
zastosowanie
Lekarz zna zastosowanie leków.
rozpocznij naukę
l'application
Le médecin connait l'application de médicaments.
stosować, aplikować
Lekarz mówi, że ten krem należy stosować co wieczór.
rozpocznij naukę
appliquer
Le médecin dit qu'il faut appliquer cette crème tous les soirs.
zapalenie wyrostka robaczkowego
Zapalenie wyrostka robaczkowego może być groźne dla zdrowia.
rozpocznij naukę
l'appendicite
L'appendicite peut être grave pour la santé.
oklaskiwać, bić brawo
Wszyscy bili brawo.
rozpocznij naukę
applaudir
Tout le monde applaudissait.
ożywiać
Mer ożywił starą dzielnicę Tuluzy.
rozpocznij naukę
animer
Le maire a animé ce vieux quartier de Toulouse.
należeć
Ta piękna własność należy do amerykańskiego miliardera.
rozpocznij naukę
appartenir
Cette belle propriété appartient à un milliardaire américain.
migdał
Migdały rosną w Grecji.
rozpocznij naukę
l'amande
Les amandes poussent en Grèce.
pęcherz (na skórze), ampułka, fiolka
Mam pęcherz na prawej stopie.
rozpocznij naukę
l'ampoule
J'ai une ampoule sur mon pied droit.
do budy!
Powiedział do swojego psa: do budy!
rozpocznij naukę
à la niche!
Il a dit à son chien: A la niche!
zaledwie, ledwo
Jeśli kupimy nowy samochód, będziemy mieli ledwo na życie.
rozpocznij naukę
à peine
Si nous achetons une nouvelle voiture, nous aurons à peine de quoi vivre.
początek
Początek filmu był bardzo nudny, ale później było dużo akcji.
rozpocznij naukę
le début
Le début du film était tres ennuyeux, mais ensuite il y a eu beaucoup d'action.
grudzień
W grudniu jest dużo świąt.
rozpocznij naukę
décembre
En décembre, il y a beaucoup de fetes.
taniec
Dwa razy w tygodniu Luc uczęszcza na lekcje tańca.
rozpocznij naukę
la danse
Deux fois par semaine, Luc fréquente les cours de danse.
data
Termin mojego urlopu zależy od decyzji szefa.
rozpocznij naukę
la date
La date de mes vacances dépend de la décision de mon patron.
okrutny
Ten dyktator jest okrutnym człowiekiem.
rozpocznij naukę
cruel
Ce dictateur est un homme cruel.
w, do, za jakiś czas
W tej restauracji nie ma wielu klientów. Pociąg odjedzie za dwie godziny.
rozpocznij naukę
dans
Il n'y a pas beaucoup de clients dans ce restaurant. Le train partira dans deux heures.
rogalik
Uwielbiam rogaliki z dżemem.
rozpocznij naukę
le croissant
J'adore les croissants avec la confiture.
wiara, wyznanie
Na świecie jest ponad 3000 wyznań.
rozpocznij naukę
la croyance
Il y a plus de 3000 croyances dans le monde entier.
obawiać się
Moja mama zawsze jeździ pociągiem, ponieważ boi się podróżować samolotem.
rozpocznij naukę
craindre
Ma mere prend toujours le train parce qu' elle craint de voyager en avion.
zawał, atak serca
Zmarł na zawał serca.
rozpocznij naukę
la crise cardiaque
Il est mort d'une crise cardiaque.
winny
Okazało się, że Marc jest winny.
rozpocznij naukę
coupable
Il s'est avéré que Marc était coupable.
wykład
Ten wykład jest bardzo nudny.
rozpocznij naukę
le cours magistral
Ce cours magistral est tres ennuyeux.
wybrzeże
Wybrzeże jest bardzo zanieczyszczone.
rozpocznij naukę
la côte
La côte est tres polluée.
piknik
Zorganizowaliśmy piknik na trawie.
rozpocznij naukę
le pique-nique
Nous avons organisé un pique-nique sur l'herbe.
gorset
To jest suknia z gorsetem.
rozpocznij naukę
le corsage
C'est une robe avec un corsage.
garnitur
Młody mężczyzna przyszedł w garniturze.
rozpocznij naukę
le costume
Le jeune homme est venu en costume.
znaczek skarbowy
Muszę kupić trzy znaczki skarbowe.
rozpocznij naukę
le timbre fiscal
Je dois acheter trois timbres fiscaux.
poprawiać
Profesor musi poprawić 200 prac na koniec miesiąca.
rozpocznij naukę
corriger
Le professeur doit corriger 200 copies pour la fin du mois.
kontrolować
Policja sprawdziła tożsamość kilku osób.
rozpocznij naukę
contrôler
La police a contrôlé l'identité de plusieurs personnes.
przekonywać
Agent próbuje przekonać klienta do wykupienia ubezpieczenia w jego firmie.
rozpocznij naukę
convaincre
L'agent essaie de convaincre le client de prendre son assurance dans son entreprise.
przeciwny
Kradzież jest sprzeczna z prawem.
rozpocznij naukę
contraire
Le vol est contraire a la loi.
odprawa bagażowa, kontrola bagażu
Na lotnisku każdy musi przejść kontrolę bagażu.
rozpocznij naukę
le contrôle des bagages
A l'aéroport, chacun est obligé de passer le contrôle des bagages.
budować
Ten budynek został wybudowany w 1999 r.
rozpocznij naukę
construire
Ce bâtiment a été construit en 1999.
oglądać, radzić się
Jeśli potrzebują państwo więcej informacji, proszę zapoznać się z naszą stroną internetową.
rozpocznij naukę
consulter
Si vous avez besoin de plus de renseignements, veuillez consulter notre page Internet.
przechowalnia bagażu
Jeśli nie masz ochoty nosić swojej walizki, możesz ją zostawić w przechowalni bagażu.
rozpocznij naukę
la consigne
Si tu n'as pas envie de porter ta valise, tu peux la laisser a la consigne.
stwierdzać
Można stwierdzić, że medycyna zrobiła olbrzymie postępy na przestrzeni ostatnich 30 lat.
rozpocznij naukę
constater
On peut constater que la médecine a fait d'énormes progres au cours de ces 30 dernieres années.
znaczący
Państwo poświęca co roku znaczącą kwotę na utrzymanie dróg.
rozpocznij naukę
considérable
L'Etat consacre chaque année une somme considérable pour l'entretien des routes.
uważać (za coś, za kogoś)
Ona uważa matkę za swoją najlepszą przyjaciółkę.
rozpocznij naukę
considérer
Elle considere sa mere comme sa meilleure amie.
zdobycie, podbój
Podbój Ameryki był bardzo krwawy.
rozpocznij naukę
la conquete
La conquete de l'Amérique était tres sanglante.
zachować (np. zdrowie)
Mój dziadek zachował doskonałe zdrowie do późnego wieku.
rozpocznij naukę
conserver
Mon grand-pere a conservé une excellente santé jusqu'a un tres grand âge.
szpinak
Wiele dzieci nie lubi szpinaku.
rozpocznij naukę
les épinards
Beaucoup d'enfants n'aiment pas les épinards.
w sam raz (np. wysmażony)
Befsztyk jest pyszny, wysmażony w sam raz.
rozpocznij naukę
à point
Le bifteck est excellent, il est cuit à point.
do zobaczenia wkrótce
Do zobaczenia, do jutra!
rozpocznij naukę
à bientôt
A bientôt, à demain!
przez (np. las)
Kiedy byłam dzieckiem, lubiłam spacerować po lesie.
rozpocznij naukę
à travers
Quand j'étais jeune, j'aimais me promener à travers la forêt.
prawdę mówiąc
Prawdę mówiąc, myślę, że ona ma problemy.
rozpocznij naukę
à vrai dire
A vrai dire, je pense qu'elle a des problèmes.
na oko, mniej więcej
Na oko ta osoba ma około 45 lat.
rozpocznij naukę
à vue d'œil
A vue d'œil, cette personne doit avoir 45 ans.
wyrywać
Babcia spędziła popołudnie na wyrywaniu chwastów w ogródku.
rozpocznij naukę
arracher
La grand-mère a passé l'après-midi à arracher les mauvaises herbes dans le jardin.
antylopa
Antylopy żyją w Afryce.
rozpocznij naukę
l'antilope
Les antilopes vivent en Afrique.
kołnierzyk
rozpocznij naukę
le col
przynosić
Ta działalność przynosi duże zyski.
rozpocznij naukę
apporter
Cette activité apporte beaucoup d'argent.
drzewo
Na środku podwórka rosną dwa drzewa.
rozpocznij naukę
l'arbre (m)
Au milieu de la cour, il y a deux arbres.
drążyć, kopać
Kret kopie tunel.
rozpocznij naukę
creuser
La taupe creuse un tunnel.
bawełna
Dzieci powinny nosić bawełniane ubrania.
rozpocznij naukę
le coton
Les enfants devraient porter des vetements en coton.
kontaktować się
Firma skontaktuje się w kandydatami wybranymi na rozmowę.
rozpocznij naukę
contacter
L'entreprise va contacter les candidats sélectionnés pour l'entretien.
pocieszać
Matka pociesza swoje dziecko, które zrobiło sobie krzywdę.
rozpocznij naukę
consoler
La mere console son enfant qui s'est fait mal.
znać
W ogóle nie znam aktora, który gra w tym filmie.
rozpocznij naukę
connaître
Je ne connais pas du tout l'acteur qui joue dans ce film.
rolniczy
To jest region rolniczy.
rozpocznij naukę
agricole
C'est une région agricole.
zwierzę
Jakie jest twoje ulubione zwierzę?
rozpocznij naukę
l'animal
Quel est ton animal préféré?
doceniać, cenić
On bardzo docenia pomoc swojego przyjaciela.
rozpocznij naukę
apprécier
Il apprécie beaucoup l'aide de son ami.
bakłażan
W Hiszpanii jada się dużo bakłażanów.
rozpocznij naukę
l'aubergine
En Espagne, on mange beaucoup d'aubergines.
krzyk
Nagle usłyszał krzyk.
rozpocznij naukę
le cri
Tout a coup, il a entendu un cri.
odmiana, koniugacja
To książka z odmianą czasowników francuskich.
rozpocznij naukę
la conjugaison
C'est un livre avec la conjugaison des verbes français.
osioł
On jest uparty jak osioł.
rozpocznij naukę
l'âne
Il est têtu comme un âne.
wewnątrz, w środku
Co jest w środku?
rozpocznij naukę
dedans
Qu'est-ce qu'il y a dedans?
uczyć się
W przyszłym roku moje dzieci będą się uczyć angielskiego w szkole.
rozpocznij naukę
apprendre
L'année prochaine mes enfants apprendront l'anglais a l'école.
teściowie
Moi teściowie nigdy nas nie odwiedzają.
rozpocznij naukę
les beaux-parents
Mes beaux-parents ne nous visitent jamais.
prowadzić (np. samochód)
Nie prowadziłem samochodu od czterech lat.
rozpocznij naukę
conduire
Je n'ai pas conduit depuis quatre ans.
ananas
Ananasy są bardzo słodkie.
rozpocznij naukę
l'ananas (m)
Les ananas sont très sucrés.
uprawiać
W Polsce uprawia się dużo pszenicy, buraków i ziemniaków.
rozpocznij naukę
cultiver
En Pologne, on cultive beaucoup de blé, de betteraves et de pommes de terre.
pochwalać, uznawać
Akcjonariusze zatwierdzili bilans przedsiębiorstwa.
rozpocznij naukę
approuver
Les actionnaires ont approuvé le bilan de l'entreprise.
biuro nieruchomości
On pracuje w agencji nieruchomości.
rozpocznij naukę
l'agence immobilière
Il travaille dans une agence immobilière.
skazywać
Został skazany na pięć lat więzienia.
rozpocznij naukę
condamner
Il a été condamné a cinq ans de prison.
skowronek
Skowronki to małe ptaszki.
rozpocznij naukę
l'alouette
Les alouettes sont de petits oiseaux.
zawrzeć (umowę)
Przedsiębiorstwo zawarło umowę sprzedaży maszyn z Japończykami.
rozpocznij naukę
conclure
L'entreprise a conclu un accord de vente de machines avec les Japonais.
pokarm
Nie można żyć bez pokarmu.
rozpocznij naukę
l'aliment
On ne peut pas vivre sans aliments.
woźny, dozorca, portier
Kiedyś w każdym domu był dozorca.
rozpocznij naukę
le concierge
Autrefois, dans chaque maison, il y avait un concierge.
skrzydło
Ta mucha straciła skrzydło.
rozpocznij naukę
l'aile
Cette mouche a perdu une aile.
powziąć (pomysł), począć (dziecko)
Łatwo jest począć dziecko, trudniej jest je wychować.
rozpocznij naukę
concevoir
Il est facile de concevoir un enfant, il est plus difficile de l'élever.
orzeł
Orzeł jest symbolem władzy.
rozpocznij naukę
l'aigle (m/f)
L'aigle est le symbole du pouvoir.
jagnię
Dzieci lubią małe jagniątka.
rozpocznij naukę
l'agneau
Les enfants aiment bien les petits agneaux.
szczekać (o psie)
Ten pies ciągle szczeka.
rozpocznij naukę
aboyer
Ce chien aboie tout le temps.
szczekanie
Nie mogłem spać z powodu szczekania psa Marka.
rozpocznij naukę
l'aboiement
Je ne pouvais pas dormir à cause des aboiements du chien de Marc.
pszczoła
Pszczoły produkują miód.
rozpocznij naukę
l'abeille (f)
Les abeilles font du miel.
wzrok, widok
Z hotelu, w którym spędziliśmy nasze wakacje, mieliśmy piękny widok na morze.
rozpocznij naukę
la vue
De l'hôtel où nous avons passé nos vacances nous avions une très belle vue sur la mer.
czekać
Pan Riche wróci za godzinę, może pani tutaj na niego poczekać.
rozpocznij naukę
attendre
Monsieur Riche revient dans une heure, vous pouvez l'attendre ici.
lądować
Samolot ląduje o 3.
rozpocznij naukę
atterrir
L'avion atterrit à 3 heures.
zdarza się, że
Zdarza się, że mój pies przynosi mi buty.
rozpocznij naukę
il arrive que
Il arrive que mon chien m'apporte des chaussures.
postawa
Nie podoba mi się jego postawa.
rozpocznij naukę
l'attitude
Je n'aime pas son attitude.
przyszłość
Czy masz jakieś plany na przyszłość?
rozpocznij naukę
l'avenir (m)
As-tu des projets pour l'avenir?
na brzegu
Dzieci bawiły się nad brzegiem morza.
rozpocznij naukę
au bord
Les enfants jouaient au bord de la mer.
na krańcu, na końcu
Na końcu tej ulicy jest poczta.
rozpocznij naukę
au bout
Au bout de cette rue, il y a la poste.
wręcz przeciwnie
Nie jestem zmęczony, wręcz przeciwnie, jestem w pełni sił.
rozpocznij naukę
au contraire
Je ne suis pas fatigué, au contraire, je suis en pleine forme.
w chwili, w trakcie
W trakcie przerwy poszliśmy się czegoś napić z kolegami z pracy.
rozpocznij naukę
au moment
Au moment de la pause, mes collegues et moi allons prendre un verre.
powyżej, poza
Moi dziadkowie mieszkają za miastem.
rozpocznij naukę
au-dela de
Mes grands-parents habitent au-dela de la ville.
opisywać
Mój przyjaciel opisał mi swój nowy dom. Wydaje się bardzo ładny.
rozpocznij naukę
décrire
Mon ami sa nouvelle maison. Elle semble très belle.
wada
Jest tak zakochana w mężu, że nie widzi w nim żadnej wady.
rozpocznij naukę
le défaut
Elle est tellement amoureuse de son mari, qu'elle ne lui voit aucun défaut.
aktywa
Jakie są aktywa tej spółki?
rozpocznij naukę
l'actif
Quels sont les actifs de cette société?
osiągać, dosięgać
Czy możesz mi pomóc, nie mogę dosięgnąć tej książki.
rozpocznij naukę
atteindre
Peux-tu m'aider, je n'arrive pas à atteindre ce livre.
atak
Nikt nie przewidział ataku wroga.
rozpocznij naukę
l'attaque
Personne n'a prévu l'attaque de l'ennemi.
atlas
Na urodziny dostał atlas.
rozpocznij naukę
l'atlas (m)
Pour son anniversaire, il a reçu un atlas.
lekkoatletyka
Kiedy byłem młody, uprawiałem lekkoatletykę.
rozpocznij naukę
l'athlétisme
Quand j'étais jeune, je faisais de l'athlétisme.
zapewniać
Zapewniam cię, widziałam Marie wczoraj wieczorem.
rozpocznij naukę
assurer
Je t'assure, j'ai vu Marie hier soir.
asystować, być obecnym
W zeszłym tygodniu uczestniczyliśmy w interesującej konferencji.
rozpocznij naukę
assister
La semaine derniere, nous avons assisté a une conférence intéressante.
talerz
Podaj mi, proszę, swój talerz.
rozpocznij naukę
l'assiette (f)
Passe-moi ton assiette, s'il te plaît.
pilny
Ten chłopczyk jest bardzo pilny.
rozpocznij naukę
assidu
Ce petit garçon est tres assidu.
dosyć, dość
On jest dość bogaty.
rozpocznij naukę
assez
Il est assez riche.
bilans
Bilans nie jest zbyt dobry.
rozpocznij naukę
le bilan
Le bilan n'est pas tres bon.
aspiryna
Jeśli boli cię głowa, weź aspirynę.
rozpocznij naukę
l'aspirine
Si tu as mal a la tete, prends une aspirine.
rzemieślnik
Dziś nie ma już wielu rzemieślników.
rozpocznij naukę
l'artisan
Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'artisans.
staw
Bolą mnie stawy.
rozpocznij naukę
l'articulation
J'ai mal aux articulations.
rodzajnik
"Un" jest przykładem zaimka nieokreślonego.
rozpocznij naukę
l'article
Un est l'exemple d'un article indéfini.
artykuł prasowy
Ten artykuł opowiada historię młodej pielęgniarki.
rozpocznij naukę
l'article
Cet article raconte l'histoire d'une jeune infirmiere.
sztuka (np. malarstwo)
Interesuję się sztuką.
rozpocznij naukę
l'art
Je m'intéresse a l'art.
konewka
Pierre podlewa rośliny konewką.
rozpocznij naukę
l'arrosoir
Pierre arrose les plantes avec un arrosoir.
przybywać
Moja żona za godzinę przyjedzie pociągiem z Paryża.
rozpocznij naukę
arriver
Ma femme arrivera par le train de Paris dans une heure.
broń
Przemyt broni jest zabroniony.
rozpocznij naukę
l'arme
Le trafic d'armes est interdit.
ość
Uwaga na ości!
rozpocznij naukę
l'arête
Attention aux arêtes!
agent
Agent próbuje przekonać klienta do wykupienia ubezpieczenia w jego firmie.
rozpocznij naukę
l'agent
L'agent essaie de convaincre le client de prendre son assurance dans son entreprise.
akcent
Nad 'e' jest akcent.
rozpocznij naukę
l'accent
Il y a un accent sur le 'e'.
trądzik
Nastolatki często cierpią z powodu trądziku.
rozpocznij naukę
l'acné
Les ados souffrent souvent d'acné.
na gapę, za darmo (nielegalnie)
Kiedy byłem młody, nie miałem pieniędzy, często podróżowałem na gapę, bez biletu.
rozpocznij naukę
à l'œil
Quand j'étais jeune, je n'avais pas d'argent, je voyageais souvent à l'œil, sans billet.
kryzys ekonomiczny
Kryzys gospodarczy jest widoczny głównie na wsi.
rozpocznij naukę
la crise économique
La crise économique est visible surtout à la campagne.
na prawo
Trzeba skręcić w prawo.
rozpocznij naukę
à droite
Il faut tourner à droite.
na lewo
Panie i panowie, po lewej możecie państwo zobaczyć Wieżę Eiffla.
rozpocznij naukę
à gauche
Mesdames, Messieurs, à gauche vous pouvez voir la Tour Eiffel.
robić coś z trudnością
Po wypadku miał trudności z mówieniem.
rozpocznij naukę
avoir du mal
Après l'accident, il a du mal à parler.
jadący do (np. o pociągu)
To jest pociąg do Pragi.
rozpocznij naukę
à destination
C'est un train à destination de Prague.
opierać, naciskać
W przypadku awarii proszę nacisnąć na czerwony przycisk.
rozpocznij naukę
appuyer
En cas de panne, appuyez sur le bouton rouge.
po, potem
Wpadnę do ciebie po pracy.
rozpocznij naukę
après
Je viendrai te voir après le travail.
alkoholik
Mój wujek jest alkoholikiem.
rozpocznij naukę
l'alcoolique
Mon oncle est alcoolique.
żywić
Anna nie wie, jak żywić swoje 6 miesięczne dziecko.
rozpocznij naukę
alimenter
Anne ne sait pas comment alimenter son enfant de 6 mois.
klasztor
Mój brat poszedł do zakonu.
rozpocznij naukę
le couvent
Mon frere est allé au couvent.
przykrywka
Przykryj garnek pokrywką.
rozpocznij naukę
le couvercle
Mets le couvercle sur la casserole.
iść za, śledzić, następować po
Od dwóch miesięcy policja śledzi podejrzanego.
rozpocznij naukę
suivre
Depuis deux mois, la police suit le suspect.
temat, przedmiot
Jaki jest temat tej lekcji?
rozpocznij naukę
le sujet
Quel est le sujet de cette leçon?
przewodnik, pilot
Czy możesz mi pożyczyć przewodnik po Londynie?
rozpocznij naukę
le guide
Peux-tu me prêter ton guide sur Londres?
jodła, choinka
Ta choinka jest dość duża.
rozpocznij naukę
le sapin
Ce sapin est assez grand.
uruchomić (np. samochód)
W zimie zawsze trudno mi uruchomić samochód.
rozpocznij naukę
démarrer
En hiver, j'ai toujours du mal à démarrer ma voiture.
róża
Podarował mi dwadzieścia róż.
rozpocznij naukę
la rose
Il m'a offert vingt roses.
jutro
Jestem zadowolony, bo jutro nie pracuję.
rozpocznij naukę
demain
Je suis content parce que demain je ne travaille pas.
wrzesień
Rok szkolny zaczyna się we wrześniu.
rozpocznij naukę
septembre
L'année scolaire commence en septembre.
ścierka do podłogi
Ta szmata jest cała mokra.
rozpocznij naukę
la serpillière
Cette serpillière est toute mouillée.
koza
Kozy dają mleko.
rozpocznij naukę
la chèvre
Les chèvres donnent du lait.
pies
Czy widziałeś gdzieś mojego psa?
rozpocznij naukę
le chien
As-tu vu mon chien quelque part?
małpa
Ta małpa nie lubi bananów.
rozpocznij naukę
le singe
Ce singe n'aime pas les bananes.
rodzaj
We Francji jest ponad 400 rodzajów sera.
rozpocznij naukę
la sorte
En France, il y a plus de 400 sortes de fromage.
szympans
Szympansy są podobne do ludzi.
rozpocznij naukę
le chimpanzé
Les chimpanzés ressemblent aux hommes.
bocian
W Polsce jest dużo bocianów.
rozpocznij naukę
la cigogne
Il y a beaucoup de cigognes en Pologne.
dąb
W Polsce jest dużo dębów.
rozpocznij naukę
le chêne
On voit beaucoup de chênes en Pologne.
koń
Koń jest moim ulubionym zwierzęciem.
rozpocznij naukę
le cheval
Le cheval est mon animal préféré.
kotek
To kociątko jeszcze nie widzi.
rozpocznij naukę
le chaton
Ce petit chaton ne voit pas encore.
nietoperz
Nietoperze mieszkają w grotach.
rozpocznij naukę
la chauve-souris
Les chauve-souris vivent dans les grottes.
polować
Nie wolno polować na lwy.
rozpocznij naukę
chasser
Il est interdit de chasser les lions.
kot
Mój kot nie lubi się bawić.
rozpocznij naukę
le chat
Mon chat n'aime pas jouer.
tygrys
Ten tygrys zabił dwie osoby.
rozpocznij naukę
le tigre
Ce tigre a tué deux personnes.
kozica
Widziałem kozicę w górach.
rozpocznij naukę
le chamois
J'ai vu un chamois à la montagne.
kleszcz
W tym lesie jest dużo kleszczy.
rozpocznij naukę
la tique
Il y a beaucoup de tiques dans cette forêt.
wielbłąd
Wielbłądy są bardzo wytrzymałe.
rozpocznij naukę
le chameau
Les chameaux sont très résistants.
żółw
Żółw może żyć 100 lat.
rozpocznij naukę
la tortue
Une tortue peut vivre 100 ans.
na górze
Zawsze jest dużo turystów na górze Wieży Eiffla.
rozpocznij naukę
en haut
Il y a toujours beaucoup de touristes en haut de la Tour Eiffel.
słonecznik
Słoneczniki to moje ulubione kwiaty.
rozpocznij naukę
le tournesol
Les tournesols sont mes fleurs préférées.
pień
Pień brzozy jest czarno-biały.
rozpocznij naukę
le tronc
Le tronc du bouleau est noir et blanc.
stado
Antylopy żyją w stadach.
rozpocznij naukę
le troupeau
Les antilopes vivent en troupeaux.
tulipan
Tulipany to wiosenne kwiaty.
rozpocznij naukę
la tulipe
Les tulipes sont des fleurs de printemps.
krowa
Krowy dają mleko.
rozpocznij naukę
la vache
Les vaches donnent du lait.
dżdżownica
Dżdżownice wychodzą, kiedy pada deszcz.
rozpocznij naukę
le ver de terre
Les vers de terre sortent quand il pleut.
weterynarz
Mój wujek jest weterynarzem w Paryżu.
rozpocznij naukę
le vétérinaire
Mon oncle est vétérinaire à Paris.
życie
Życie na wsi jest spokojne.
rozpocznij naukę
la vie
La vie à la campagne est tranquille.
kret
Krety są ślepe.
rozpocznij naukę
la taupe
Les taupes sont aveugles.
tuńczyk
Poproszę kanapkę z tuńczykiem.
rozpocznij naukę
le thon
Un sandwich au thon s'il vous plaît.
wąż
Ten wąż potrafi zabić krowę.
rozpocznij naukę
le serpent
Ce serpent peut tuer une vache.
gwizdać
Mój brat nie umie gwizdać.
rozpocznij naukę
siffler
Mon frère ne sait pas siffler.
wierzba
W Polsce jest dużo wierzb.
rozpocznij naukę
le saule
On voit beaucoup de saules en Pologne.
dziki
Boję się dzikich zwierząt.
rozpocznij naukę
sauvage
J'ai peur des animaux sauvages.
festiwal
Czy masz program festiwalu?
rozpocznij naukę
le festival
As-tu vu le programme du festival?
galeria sztuki
Kupiłem ten obraz w galerii sztuki w Krakowie.
rozpocznij naukę
la galerie d'art
J'ai acheté ce tableau dans une galerie d'art à Cracovie.
wyrażać
Poprzez tworzenie artysta wyraża swoje emocje.
rozpocznij naukę
exprimer
Par la création, l'artiste exprime ses émotions.
fragment
Widziałem tylko fragment tego filmu.
rozpocznij naukę
l'extrait
Je n'ai vu qu'un extrait de ce film.
ochota
Mam ochotę pójść do kina.
rozpocznij naukę
l'envie
J'ai envie d'aller au cinéma.
być w dobrym humorze
Lubię tę dziewczynę, jest zawsze w dobrym humorze.
rozpocznij naukę
être de bonne humeur
J'aime bien cette fille, elle est toujours de bonne humeur.
miejsce
To ładne miejsce.
rozpocznij naukę
l'endroit
C'est un joli endroit.
denerwować
Idź sobie, denerwujesz mnie.
rozpocznij naukę
énerver
Va-t'en, tu m'énerves.
kaczor, kaczka
Ta kaczka strasznie hałasuje.
rozpocznij naukę
le canard
Ce canard fait beaucoup de bruit.
jeleń
Widziałem jelenia w lesie.
rozpocznij naukę
le cerf
J'ai vu un cerf dans la forêt.
kaktus
W Ameryce Północnej można znaleźć kaktusy.
rozpocznij naukę
le cactus
On peut trouver des cactus en Amérique du Nord.
karaluch
W moim pokoju było dużo karaluchów.
rozpocznij naukę
le cafard
Il y avait beaucoup de cafards dans ma chambre.
buldog
Buldog to bardzo przyjazny pies.
rozpocznij naukę
le bouledogue
Le bouledogue est un chien très amical.
owca
Mój wujek ma owcę.
rozpocznij naukę
la brebis
Mon oncle a une brebis.
kozioł
Moja ciocia ma kozła i kozę.
rozpocznij naukę
le bouc
Ma tante a un bouc et une chèvre.
brzoza
Pień brzozy jest czarno-biały.
rozpocznij naukę
le bouleau
Le tronc du bouleau est noir et blanc.
pszenica
Chleb robi się z pszenicy.
rozpocznij naukę
le blé
On fait du pain avec le blé.
lasek, zagajnik, drewno
Schowali się w lasku.
rozpocznij naukę
le bois
Ils se sont cachés dans le petit bois.
umiejscowić
Gdzie położyłeś klucze do samochodu, nie mogę ich znaleźć.
rozpocznij naukę
situer
Où as-tu posé les clés de la voiture, je n'arrive pas à les trouver.
pod
Wiele osób zostawia klucz do domu pod wycieraczką.
rozpocznij naukę
sous
Beaucoup de personnes laissent les clés de leur maison sous le paillasson.
czuć, pachnieć
Perfumy, które właśnie kupiłeś, bardzo ładnie pachną.
rozpocznij naukę
sentir
Le parfum que tu viens d'acheter sent très bon.
poważny
Uważam, że to dziecko jest bardzo poważne.
rozpocznij naukę
sérieux
Je trouve que cet enfant est très sérieux.
mądry
To najmądrzejszy człowiek w tej miejscowości.
rozpocznij naukę
sage
C'est l'homme le plus sage dans ce village.
pociągający
Jest pociągającym mężczyzną.
rozpocznij naukę
séduisant
C'est un homme séduisant.
narażać się
Strażacy często narażają się na niebezpieczeństwa.
rozpocznij naukę
s'exposer à
Les pompiers s'exposent souvent à des dangers.
niepokoić się
Wszystkie matki niepokoją się o swoje dzieci.
rozpocznij naukę
s'inquiéter
Toutes les mères s'inquiètent pour leurs enfants.
zbliżać się do
Mój ojciec ma 59 lat, zbliża się do emerytury.
rozpocznij naukę
s'approcher de
Mon père a 59 ans, il s'approche de la retraite.
oddalać się
Moja żona i ja ostatnio się oddaliliśmy bardzo od siebie.
rozpocznij naukę
s'éloigner de
Ma femme et moi, nous nous sommes éloignés beaucoup l'un de l'autre ces derniers temps.
na dole
Na dole mojego budynku jest mały sklep.
rozpocznij naukę
en bas
En bas de mon immeuble se trouve une petite épicerie.
naprzeciwko
Bank znajduje się naprzeciwko dworca.
rozpocznij naukę
en face
La banque se trouve juste en face de la gare.
efekty specjalne
Ten film zdobył nagrodę za efekty specjalne.
rozpocznij naukę
les effets spéciaux
Ce film a reçu un prix pour les effets spéciaux.
przerażać
Noc często przeraża dzieci.
rozpocznij naukę
effrayer
La nuit effraie souvent les enfants.
zabawny, ucieszny, dziwny, dziwaczny
Opowiedział nam zabawną historię.
rozpocznij naukę
drôle
Il nous a raconté une histoire drôle.
pisarz
Sienkiewicz to ulubiony pisarz mojego dziadka.
rozpocznij naukę
l'écrivain (m)
Sienkiewicz est l'écrivain préféré de mon grand-père.
rysunek
Rysunki mojej córki są znane na całym świecie.
rozpocznij naukę
le dessin
Les dessins de ma fille sont connus dans le monde entier.
film dokumentalny
Film dokumentalny o dzieciach ulicy mnie zszokował.
rozpocznij naukę
le documentaire
Le documentaire sur les enfants de la rue m'a choqué.
przeprowadzić się
Po narodzinach drugiego dziecka przeprowadzili się ze swojego starego mieszkania, które było za małe.
rozpocznij naukę
déménager
Après la naissance de leur deuxième enfant, ils ont déménagé de leur ancien appartement qui était trop petit.
w tyle, za
Piekarnia znajduje się za kioskiem z papierosami.
rozpocznij naukę
derrière
La boulangerie se trouve derrière le bureau de tabac.
między, wśród
Dobrze się czuje pośród ludzi takich jak on.
rozpocznij naukę
parmi
Il se sent bien parmi les gens comme lui.
gdzie
Oto miejscowość, w której urodził się mój ojciec.
rozpocznij naukę
Voilà le village où est né mon père.
reżyser
Andrzej Wajda jest znanym reżyserem.
rozpocznij naukę
le metteur en scène
Andrzej Wajda est un metteur en scène connu.
ruch
Miasto jest spokojne w nocy, nie ma żadnego ruchu na ulicy.
rozpocznij naukę
le mouvement
La ville est calme la nuit, il n'y a pas un seul mouvement dans la rue.
czasopismo
Kiedy jestem na wakacjach, lubię czytać czasopisma.
rozpocznij naukę
le magazine
Quand je suis en vacances, j'aime bien lire des magazines.
wątek, intryga
Uważam, że ten wątek jest mało prawdopodobny.
rozpocznij naukę
l'intrigue
Je trouve que cette intrigue est peu vraisemblable.
wstęp
We wstępie należy przedstawić temat.
rozpocznij naukę
l'introduction
Dans l'introduction, il faut présenter le sujet.
owczarek niemiecki
Mam owczarka niemieckiego.
rozpocznij naukę
le berger allemand
J'ai un berger allemand.
czytelnik
Kiedy pisarz pisze książkę, powinien zawsze pamiętać o swoich czytelnikach.
rozpocznij naukę
le lecteur
Quand un écrivain écrit un livre, il doit toujours penser à ses lecteurs.
dziób
Ten ptak ma szpiczasty dziób.
rozpocznij naukę
le bec
Cet oiseau a un bec pointu.
wieloryb
Wieloryb jest największym zwierzęciem na świecie.
rozpocznij naukę
la baleine
La baleine est le plus grand animal du monde.
struś
Strusie bardzo szybko biegają.
rozpocznij naukę
l'autruche
Les autruches courent très vite.
pewny
Jesteś pewny, że chcesz zmienić pracę?
rozpocznij naukę
sûr
Es-tu sûr de vouloir changer de travail?
z pewnością
Nie denerwuj się, na pewno zdasz egzamin.
rozpocznij naukę
sûrement
Ne t'inquiète pas, tu vas sûrement réussir à ton examen.
przypuszczać
Przypuszczam, że ta dziewczyna jest zamężna, ponieważ nosi obrączkę.
rozpocznij naukę
supposer
Je suppose que cette fille est mariée parce qu'elle porte une alliance.
na
Książka, której szukasz, jest na stole.
rozpocznij naukę
sur
Le livre que tu cherches se trouve sur la table.
supermarket
Supermarket będzie zamknięty w tę sobotę.
rozpocznij naukę
le supermarché
Le supermarché sera fermé ce samedi.
znosić
Źle znoszę podróże.
rozpocznij naukę
supporter
Je supporte mal les voyages.
oddział banku
Pracuję w oddziale banku w Poitiers.
rozpocznij naukę
la succursale de banque
Je travaille dans la succursale de la banque à Poitiers.
południe (strona świata)
Ameryka Południowa to ładny kontynent.
rozpocznij naukę
le sud
L'Amérique du Sud est un beau continent.
znosić, cierpieć
Przeprowadziłem się, bo nie mogłem już znieść hałasów moich sąsiadów.
rozpocznij naukę
subir
J'ai déménagé parce que j'en avais assez de subir le bruit que faisaient mes voisins.
następować (po czymś), obejmować (po kimś)
Syn pana Dupont zastąpił go na stanowisku dyrektora.
rozpocznij naukę
succéder à
Le fils de Monsieur Dupont lui a succédé au poste de directeur.
przed (wydarzenie, czas)
Przed wyjściem należy zamknąć drzwi.
rozpocznij naukę
avant
Avant de partir, il faut fermer la porte.
przedwczoraj
Przedwczoraj wróciłem z Paryża. Nowi sąsiedzi wprowadzili się przedwczoraj do mojego bloku.
rozpocznij naukę
avant-hier
Avant-hier, je suis rentré de Paris. De nouveaux voisins ont emménagé avant-hier dans mon immeuble.
jechać, iść do przodu, robić postępy
Niestety badania nad rakiem postępują bardzo wolno.
rozpocznij naukę
avancer
Malheureusement, la recherche sur le cancer avance tres lentement.
korzyść, zaleta
Każda sytuacja ma swoje zalety.
rozpocznij naukę
l'avantage
Chaque situation a des avantages.
kiedyś
Kiedyś bogaci przemieszczali się konno, a biedni piechotą.
rozpocznij naukę
autrefois
Autrefois, les gens riches se déplaçaient a cheval, et les pauvres a pied.
skąpy
On nie lubi wydawać pieniędzy, jest bardzo skąpy.
rozpocznij naukę
avare
Il n'aime pas dépenser, il est tres avare.
autostrada
W Polsce jest mało autostrad.
rozpocznij naukę
l'autoroute
En Pologne, il y a peu d'autoroutes.
z
Wyjechała na wakacje ze swoimi rodzicami.
rozpocznij naukę
avec
Elle est partie en vacances avec ses parents.
inny
Klient poprosił kelnera o inne piwo.
rozpocznij naukę
autre
Le client a demandé au serveur une autre biere.
kwadrat
Chłopczyk rysował kwadraty.
rozpocznij naukę
le carré
Le petit garçon dessinait des carrés.
ulewa
Ulewa całkowicie nas zaskoczyła.
rozpocznij naukę
l'averse
L'averse nous a completement surpris.
kwadratowy
Mój pokój jest kwadratowy.
rozpocznij naukę
carré
Ma chambre est carrée.
autor
Autor tej książki zmarł w zeszłym roku.
rozpocznij naukę
l'auteur
L'auteur de ce livre est mort l'année derniere.
śpiączka
Przez pięć dni był w śpiączce.
rozpocznij naukę
le coma
Il était dans le coma pendant cinq jours.
tyle samo, tak samo
W mojej klasie jest tyle samo chłopców co dziewczynek.
rozpocznij naukę
autant
Dans ma classe, il y a autant de filles que de garçons.
autobus
Do szkoły jeżdżę autobusem.
rozpocznij naukę
l'autobus
Je vais a l'école en autobus.
walka
Walka była długa i trudna.
rozpocznij naukę
le combat
Le combat était long et difficile.
jak tylko
Lekarz przyjdzie obejrzeć chorego jak tylko to będzie możliwe.
rozpocznij naukę
aussitôt que
Le médecin viendra voir le malade aussitôt que ce sera possible.
jesień
Liście opadają na jesieni.
rozpocznij naukę
l'automne (m)
Les feuilles tombent en automne.
także, również
Ja też lubię kino.
rozpocznij naukę
aussi
Moi aussi, j'aime le cinéma.
badać (chorego), osłuchiwać
Lekarz osłuchał serce pacjenta.
rozpocznij naukę
ausculter
Le médecin a ausculté le coeur d'un patient.
dzisiaj
Święto miasta odbędzie się dzisiaj na głównym placu.
rozpocznij naukę
aujourd'hui
La fete de la ville a lieu aujourd'hui sur la place centrale.
podwyżka, wzrost
Podwyżka była dość znaczna.
rozpocznij naukę
l'augmentation
L'augmentation était assez importante.
żaden
Z powodu strajku nie ma dzisiaj żadnego pociągu do Paryża.
rozpocznij naukę
aucun
Il n'y a aucun train pour Paris aujourd'hui pour cause de greve.
w środku, wśród
Na środku podwórka rosną dwa drzewa.
rozpocznij naukę
au milieu
Au milieu de la cour, il y a deux arbres.
mieć do (np. powiedzenia, zrobienia)
Cisza, mam coś do powiedzenia.
rozpocznij naukę
avoir a
Silence, j'ai quelque chose a dire.
środek odurzający (narkotyk)
Przemyt środków odurzających jest przestępstwem.
rozpocznij naukę
le stupéfiant
Le trafic des stupéfiants est un crime.
pióro, długopis
Ten długopis pisze na czarno.
rozpocznij naukę
le stylo
Ce stylo écrit en noir.
parkowanie
Parkowanie tutaj jest płatne.
rozpocznij naukę
le stationnement
Le stationnement ici est payant.
kawalerka
Wynajmuję kawalerkę w centrum miasta.
rozpocznij naukę
le studio
Je loue un studio au centre-ville.
staż
Marie jest na stażu w ambasadzie Francji.
rozpocznij naukę
le stage
Marie fait un stage à l'ambassade de France.
stacja benzynowa
Zatrzymamy się na najbliższej stacji benzynowej.
rozpocznij naukę
la station-service
On va s'arrêter à la prochaine station-service.
obsługa, serwis
Kawa i dwa piwa to będzie pięć euro, w cenie jest serwis.
rozpocznij naukę
le service
Un café et deux bières, cela fait cinq euros, service compris.
podejrzewać
Policja podejrzewa, że mer popełnił przestępstwo.
rozpocznij naukę
soupçonner
La police soupçonne que le maire a commis un crime.
znajdować się
Przepraszam, gdzie się znajduje najbliższe wejście do stacji metra?
rozpocznij naukę
se trouver
Excusez-moi, où se trouve la bouche de métro la plus proche?
tajemnica, sekret
Przeczytał tajną wiadomość.
rozpocznij naukę
le secret
Il a lu le message secret.
wypełniać (np. formularz)
Żeby otworzyć konto w banku, należy wypełnić kilka formularzy.
rozpocznij naukę
remplir
Pour ouvrir un compte à la banque, il faut remplir plusieurs formulaires.
spotykać, poznawać
Poznał swoją przyszłą żonę w pociągu.
rozpocznij naukę
rencontrer
Il a rencontré sa future femme dans un train.
dziękować
Państwo młodzi podziękowali gościom za prezenty.
rozpocznij naukę
remercier
Les jeunes mariés ont remercié les invités pour leurs cadeaux.
zastępować
Został zastąpiony przez inną osobę.
rozpocznij naukę
remplacer
Il a été remplacé par une autre personne.
godny uwagi, wyjątkowy
To jest wyjątkowy film.
rozpocznij naukę
remarquable
C'est un film remarquable.
zwracać pieniądze
Spłacamy kredyt, który wzięliśmy na zakup nowego samochodu.
rozpocznij naukę
rembourser
Nous remboursons le crédit que nous avons pris pour acheter une nouvelle voiture.
względny, dotyczący, związany
Rząd podjął decyzję dotyczącą bezpieczeństwa publicznego.
rozpocznij naukę
relatif
Le gouvernement a pris une décision relative à la sécurité publique.
religia
Religia jest ważna w moim życiu.
rozpocznij naukę
la religion
La religion est importante dans ma vie.
okolica, region
Andaluzja to piękny region.
rozpocznij naukę
la région
L'Andalousie est une belle région.
królowa
Beatrix jest królową Holandii.
rozpocznij naukę
la reine
Beatrix est la reine des Pays-Bas.
uciekinier, uchodźca
Uchodźcy byli w trudnej sytuacji.
rozpocznij naukę
le réfugié
Les réfugiés étaient dans une situation difficile.
odmawiać
Łukasz zaprosił mnie na przyjęcie, ale odmówiłem, bo miałem dużo pracy.
rozpocznij naukę
refuser
Luc m'a invité à sa réception, mais j'ai refusé parce que j'ai beaucoup de travail.
lodówka
Nie wkładaj bananów do lodówki.
rozpocznij naukę
le réfrigérateur
Ne mets pas de bananes dans le réfrigérateur.
ochłodzić, stygnąć
Wypijcie kawę, bo wystygnie.
rozpocznij naukę
refroidir
Buvez votre café, il va refroidir.
sztućce
Położyłeś sztućce?
rozpocznij naukę
les couverts
Tu as mis les couverts?
koc
Jest tak zimno, że śpię pod dwoma kocami.
rozpocznij naukę
la couverture
Il fait si froid que je dors sous deux couvertures.
inkubator
Noworodek spał w inkubatorze.
rozpocznij naukę
la couveuse
Le nouveau-né dormait dans la couveuse.
przykrywać, okrywać, ubierać ciepło
Matka ciepło ubiera dziecko, ponieważ jest mu zimno.
rozpocznij naukę
couvrir
La mere couvre son enfant parce qu'il fait froid.
wspaniały
Wycieczka była wspaniała.
rozpocznij naukę
formidable
L'excursion était formidable.
rozkład (zajęć, jazdy)
Rozkład jazdy tego pociągu jest wywieszony na dworcu.
rozpocznij naukę
l'horaire
L'horaire de ce train est affiché à la gare.
filiżanka
Był tak zdenerwowany, że wylał na siebie filiżankę kawy.
rozpocznij naukę
la tasse
Il était tellement énervé qu'il a renversé sur lui sa tasse de café.
cukier
Czy w tej herbacie jest cukier?
rozpocznij naukę
le sucre
Y a-t-il du sucre dans ce thé?
szatnia
Gdzie jest szatnia?
rozpocznij naukę
le vestiaire
Où est le vestiaire?
mięso
Nie jem mięsa.
rozpocznij naukę
la viande
Je ne mange pas de viande.
mnożyć
Trzeba to pomnożyć przez dwa.
rozpocznij naukę
multiplier
Il faut multiplier cela par deux.
szeptać
Zamiast słuchać nauczyciela, dziewczynki szepczą między sobą.
rozpocznij naukę
murmurer
Au lieu d'écouter le professeur, les filles murmurent entre elles.
jednoczyć
Podczas obu wojen światowych, Anglia zjednoczyła siły z Francją, żeby pokonać Niemcy.
rozpocznij naukę
unir
Pendant les deux guerres mondiales, l'Angleterre a uni ses forces a celles de la France pour combattre l'Allemagne.
dwadzieścia
Podarował mi dwadzieścia róż.
rozpocznij naukę
vingt
Il m'a offert vingt roses.
taryfa
Studenci mogą kupować bilety ulgowe.
rozpocznij naukę
le tarif
Les étudiants peuvent acheter des billets a tarif réduit.
dobrowolny, ochotniczy
Dyrektor szuka chętnych do bardzo ważnej misji.
rozpocznij naukę
volontaire
Le directeur cherche des volontaires pour une mission tres importante.
para wodna
Organizuję dziś wieczór imprezę, przyjdziesz?
rozpocznij naukę
la vapeur
J'organise une fete ce soir, tu viens?
podróż
Autokarem podróż Warszawa-Paryż trwa 24 godziny.
rozpocznij naukę
le voyage
En car, le voyage Varsovie-Paris dure 24 heures.
tablica (np. w klasie)
Przepiszcie tę definicję z tablicy.
rozpocznij naukę
le tableau
Copiez cette définition du tableau.
celować, kierować
Prezydent USA kieruje uwagę na problem terroryzmu.
rozpocznij naukę
braquer
Le président des États-Unis braque les projecteurs sur le terrorisme.
Niemcy
Podczas obu wojen światowych, Anglia zjednoczyła siły z Francją, żeby pokonać Niemcy.
rozpocznij naukę
l'Allemagne (f)
Pendant les deux guerres mondiales, l'Angleterre a uni ses forces a celles de la France pour combattre l'Allemagne.
latać
Marzeniem człowieka zawsze było latać jak ptak.
rozpocznij naukę
voler
Le rêve de l'homme a toujours été de voler comme un oiseau.
wola
Zostałem lekarzem, bo taka była wola moich rodziców.
rozpocznij naukę
la volonté
Je suis devenu médecin parce que c'était la volonté de mes parents.
wreszcie
Wreszcie zdała na prawo jazdy.
rozpocznij naukę
enfin
Elle a enfin passé son permis de conduire.
zachęcać
Należy zachęcać dzieci do nauki języków obcych.
rozpocznij naukę
encourager
Il faut encourager les enfants a apprendre les langues étrangeres.
suma
Mój sąsiad wygrał pokaźną sumę w totolotka.
rozpocznij naukę
la somme
Mon voisin a gagné une somme considérable au loto.
rozwiązanie
To jest najlepsze rozwiązanie w tej sytuacji.
rozpocznij naukę
la solution
C'est la meilleure solution dans cette situation.
powiedzieć
Co powiedziałeś?
rozpocznij naukę
dire
Qu'est-ce que tu as dit?
rozróżniać
Są osoby, które nie rozróżniają kolorów.
rozpocznij naukę
distinguer
Il y a des personnes qui ne distinguent pas les couleurs.
sos
Ten sos jest pyszny.
rozpocznij naukę
la sauce
Cette sauce est délicieuse.
sałata, sałatka
W lecie jem dużo sałatek.
rozpocznij naukę
la salade
En été, je mange beaucoup de salades.
spać
On śpi od 4 godzin.
rozpocznij naukę
dormir
Il dort depuis 4 heures.
prysznic
Wzięłam zimny prysznic i teraz już czuję się lepiej.
rozpocznij naukę
la douche
J'ai pris une douche froide et je me sens mieux maintenant.
wierzyć
Coraz więcej młodych wierzy tylko w siłę pieniądza.
rozpocznij naukę
croire
De plus en plus de jeunes ne croient qu'au pouvoir de l'argent.
gotowanie, kuchnia (pomieszczenie)
Francuska kuchnia jest uznawana za najlepszą na świecie.
rozpocznij naukę
la cuisine
La cuisine française est considérée comme la meilleure cuisine du monde.
powieka
Jego powieki drżały.
rozpocznij naukę
paupière
Ses paupières tremblaient.
przyprowadzać, odprowadzać, odstawiać
Każdego popołudnia moja żona przyprowadza dzieci ze szkoły.
rozpocznij naukę
ramener
Tous les après-midi, ma femme ramène nos enfants de l'école.
opowiadanie, wypracowanie
Uczeń przeczytał swoje opowiadanie.
rozpocznij naukę
le récit
L'élève a lu son récit.
oszukiwać
Ten sportowiec został zdyskwalifikowany, bo oszukiwał.
rozpocznij naukę
tricher
Ce sportif a été disqualifié parce qu'il a triché.
odprowadzać, towarzyszyć
Moi przyjaciele odprowadzili mnie na lotnisko.
rozpocznij naukę
accompagner
Mes amis m'ont accompagné à l'aéroport.
pomagać
Wczoraj pomogłem sąsiadowi przy malowaniu mieszkania.
rozpocznij naukę
aider
Hier j'ai aidé mon voisin à peindre son appartement.
lubić
Lubię oglądać piłkę nożną z moim synem, ale nie jestem pewna, czy on to lubi.
rozpocznij naukę
aimer bien
J'aime bien regarder le foot avec mon fils, mais je ne suis pas sûre que lui aime ça.
dorzucać, dodawać
Dodaj mleka do kawy, jeśli uważasz, że jest zbyt mocna.
rozpocznij naukę
ajouter
Ajoutes du lait dans ton café si tu le trouves trop fort.
zapalać, włączać
Włączył telewizor, żeby obejrzeć dziennik wieczorny.
rozpocznij naukę
allumer
Il a allumé la télé pour regarder le journal du soir.
urządzać
Muszę inaczej urządzić moje mieszkanie, nie ma wystarczająco dużo miejsca.
rozpocznij naukę
aménager
Il faut que j'aménage différemment mon appartement, il n'y a pas assez de place.
świeca
Zapaliliśmy świece, ponieważ nie było prądu.
rozpocznij naukę
la bougie
Nous avons allumé les bougies parce qu'il n'y avait pas d'électricité.
pluć
Chłopcy pluli na ulicę.
rozpocznij naukę
cracher
Les garçons crachaient dans la rue.
krzyczeć
Dzieci moich sąsiadów nigdy nie przestają krzyczeć.
rozpocznij naukę
crier
Les enfants de mes voisins n'arrêtent jamais de crier.
pasta do zębów
Smak tej pasty do zębów jest dziwny.
rozpocznij naukę
le dentifrice
Le goût de ce dentifrice est bizarre.
nieporządek
W pokoju był wielki bałagan.
rozpocznij naukę
le désordre
Il y avait un grand désordre dans la chambre.
prześcieradło
Na prześcieradłach było dużo plam.
rozpocznij naukę
le drap
Il y avait beaucoup de taches sur les draps.
słuchać
Nigdy nie słucham jazzu, nie lubię tego rodzaju muzyki.
rozpocznij naukę
écouter
Je n'écoute jamais de jazz, je n'aime pas ce genre de musique.
pożyczać (od kogoś)
Musiałem pożyczyć pieniądze od ojca.
rozpocznij naukę
emprunter
J'ai dû emprunter de l'argent à mon père.
zamykać
Złodziej został skazany i zamknięty na rok w więzieniu.
rozpocznij naukę
enfermer
Le voleur a été condamné et enfermé en prison pour 1 an.
słyszeć
Czy możesz powtórzyć, co powiedziałeś, nic nie usłyszałam w tym hałasie.
rozpocznij naukę
entendre
Tu peux répéter ce que tu as dit, je n'ai rien entendu avec ce bruit.
wchodzić
Proszę wejść bez pukania i poczekać w sali.
rozpocznij naukę
entrer
Entrez sans frapper et attendez dans la salle.
schody
Wejdź po schodach, a zobaczysz małe drzwi.
rozpocznij naukę
l'escalier
Monte l'escalier et tu verras une petite porte.
wycierać
Nie cierpię wycierać naczyń.
rozpocznij naukę
essuyer
J'ai horreur d'essuyer la vaisselle.
gotować, przygotowywać posiłek
U mnie to mój ojciec gotuje.
rozpocznij naukę
faire la cuisine
Chez moi, c'est mon père qui fait la cuisine.
wylegiwać się w łóżku
Jutro będę się wylegiwać w łóżku, wstanę o 11.
rozpocznij naukę
faire la grasse matinée
Demain je ferai la grasse matinée, je me léverai à 11 heures.
daleko
Lotnisko jest daleko od centrum miasta.
rozpocznij naukę
loin
L'aéroport est loin du centre-ville.
książka
Czytam dwie książki w miesiącu.
rozpocznij naukę
le livre
Je lis deux livres par mois.
zmywać naczynia
Jako że Marlena nie lubi zmywać, kupiła zmywarkę.
rozpocznij naukę
faire la vaisselle
Comme Marlène n'aime pas faire la vaisselle, elle a acheté un lave-vaisselle.
posłać łóżko
Rano nigdy nie mam czasu posłać łóżka.
rozpocznij naukę
faire le lit
Le matin, je n'ai jamais le temps pour faire le lit.
robić porządki
Monika w soboty robi porządki.
rozpocznij naukę
faire le ménage
Monique fait le ménage le samedi.
robić siusiu
Mamo, chce mi się siusiu.
rozpocznij naukę
faire pipi
Maman, je dois faire pipi.
fotel
Zasnął w fotelu.
rozpocznij naukę
le fauteuil
Il s'est endormi dans le fauteuil.
gratulować
Goście gratulują młodej parze.
rozpocznij naukę
féliciter
Les invités félicitent les jeunes mariés.
okno
Zamknij okno, jest zimno.
rozpocznij naukę
la fenêtre
Ferme la fenêtre, il fait froid.
zamknąć, zakręcić
Zasnął, jak tylko zamknął oczy.
rozpocznij naukę
fermer
Il s'est endormi dès qu'il a fermé les yeux.
palić
Palenie jest tutaj zabronione.
rozpocznij naukę
fumer
Il est interdit de fumer ici.
gaz
Wybuch bloku prawdopodobnie został spowodowany wyciekiem gazu.
rozpocznij naukę
le gaz
L'explosion de l'immeuble a probablement été causée par une fuite de gaz.
strych
Na naszym strychu są myszy.
rozpocznij naukę
le grenier
Il y a des souris dans notre grenier.
katastrofa
W zeszłym miesiącu miała miejsce straszna katastrofa powietrzna.
rozpocznij naukę
la catastrophe
Le mois dernier, il y a eu une terrible catastrophe aérienne.
zwyczaj, przyzwyczajenie
Wszyscy ludzie, czy to biali, czy czarni, są podobni.
rozpocznij naukę
l'habitude
Tous les gens, qu'ils soient noirs ou blancs, sont pareils.
niebo
Niebo ma dziwny kolor.
rozpocznij naukę
le ciel
Le ciel a une couleur bizarre.
naukowiec
Mój ojciec jest naukowcem.
rozpocznij naukę
le chercheur
Mon père est chercheur.
umywalka
To jest umywalka z 1860 r.
rozpocznij naukę
le lavabo
Ce lavabo date de 1860.
zmywarka do naczyń
Włożył talerze do zmywarki.
rozpocznij naukę
le lave-vaisselle
Il a mis les assiettes dans le lave-vaisselle.
prać, myć
Co sobotę mój sąsiad wraz z dziećmi myją ich nowy samochód.
rozpocznij naukę
laver
Tous les samedis, mon voisin et ses enfants lavent leur nouvelle voiture.
proszek do prania
Zawsze kupuję ten proszek do prania.
rozpocznij naukę
la lessive
J'achète toujours cette lessive.
czytać
Codziennie podczas śniadania mój ojciec czyta gazetę.
rozpocznij naukę
lire
Tous les jours, pendant son petit-déjeuner, mon père lit le journal.
łóżko
To łóżko jest dla mnie za małe.
rozpocznij naukę
le lit
Ce lit est trop petit pour moi.
przeznaczenie
Wierzę, że takie jest po prostu moje przeznaczenie.
rozpocznij naukę
le destin
Je crois que c'est tout simplement mon destin.
niszczyć
Wróg zniszczył Zamek Królewski.
rozpocznij naukę
détruire
L'ennemi a détruit le Palais royal.
drugi
Marek został zdyskwalifikowany drugiego dnia Igrzysk Olimpijskich.
rozpocznij naukę
deuxième
Marc a été disqualifié le deuxième jour des Jeux Olympiques.
przed (miejsce)
Samochód jest przed domem.
rozpocznij naukę
devant
La voiture est devant la maison.
stawać się
Ten wokalista stał się sławny 20 lat temu i nadal jest.
rozpocznij naukę
devenir
Ce chanteur est devenu célèbre il y a 20 ans et il l'est toujours.
zgadywać
Dzieci próbują zgadnąć, jakie prezenty dostaną na Gwiazdkę.
rozpocznij naukę
deviner
Les enfants essaient de deviner quels cadeaux ils auront pour Noël.
musieć
Nie musisz jeść, jeśli nie jesteś głodna.
rozpocznij naukę
devoir
Tu ne dois pas manger si tu n'as pas faim.
obowiązek, praca domowa
Najpierw musisz skończyć swoją pracę domową, potem możesz iść się pobawić.
rozpocznij naukę
le devoir
Tu dois d'abord terminer tes devoirs, après tu pourras aller jouer.
cukrzyca
Mój ojciec ma cukrzycę.
rozpocznij naukę
le diabète
Mon père a du diabète.
diabeł
Dziecko narysowało diabełka.
rozpocznij naukę
le diable
L'enfant a dessiné un petit diable.
rozprowadzać, rozdawać
Profesor rozdaje nagrody najlepszym uczniom.
rozpocznij naukę
distribuer
Le professeur distribue des récompenses aux meilleurs éléves.
rozdzielać, dzielić (także w matematyce)
24 podzielone przez 4 daje 6.
rozpocznij naukę
diviser
24 divisé par 4 fait 6.
dziesiątka, około dziesięciu
Tam było około dziesięcioro dzieci.
rozpocznij naukę
la dizaine
Il y avait une dizaine d'enfants.
doktor
Doktor Dupuis jest bardzo dobrym lekarzem, wykonuje swój zawód od 20 lat.
rozpocznij naukę
le docteur
Le docteur Dupuis est un très bon médecin, il exerce sa profession depuis 20 ans.
szkoda
Szkoda, że nie przyjdziesz na urodziny Sylwii, będą wszyscy.
rozpocznij naukę
le dommage
Dommage que tu ne viennes pas à l'anniversaire de Sylvie, il y aura tout le monde.
złożyć wymówienie
Po skandalu, złożył wymówienie.
rozpocznij naukę
donner sa démission
Après le scandale, il a donné sa démission.
plecy
Bolą mnie plecy.
rozpocznij naukę
le dos
J'ai mal au dos.
wyprzedzać
Wreszcie wyprzedziliśmy tę ciężarówkę.
rozpocznij naukę
doubler
Enfin, nous avons doublé ce camion.
łagodnie, spokojnie, powoli
Spokojnie, nie spieszy nam się.
rozpocznij naukę
doucement
Doucement, on ne se dépêche pas.
ból
Ból był nie do zniesienia.
rozpocznij naukę
la douleur
La douleur était insupportable.
zespół Downa
To dziecko ma zespół Downa.
rozpocznij naukę
la trisomie
C'est enfant est trisomique.
miasto
Kraków jest ładnym miastem.
rozpocznij naukę
la ville
Cracovie est une belle ville.
gąbka
On się myje gąbką.
rozpocznij naukę
l'éponge
Il se lave avec une éponge.
drużyna, ekipa
Nasza drużyna ma czerwone czapeczki.
rozpocznij naukę
l'équipe
Notre équipe porte des casquettes rouges.
sklep spożywczy
W sklepie spożywczy kupił wodę mineralną.
rozpocznij naukę
l'épicier (m), l'épicerie (f)
Il a acheté de l'eau minérale a l'épicerie.
zapalenie opon mózgowych
Gdy przebywam w innym klimacie, zawsze mam biegunkę.
rozpocznij naukę
la méningite
Quand je suis sous un autre climat, j'ai toujours la diarrhée.
stawiać opór
Ten zegarek jest odporny na wodę, możesz się z nim kąpać.
rozpocznij naukę
résister
Cette montre résiste à l'eau, tu peux te baigner avec.
rozwiązywać
Nie mogę rozwiązać wszystkich twoich problemów.
rozpocznij naukę
résoudre
Je ne peux pas résoudre tous tes problèmes.
zaliczka
Czy możesz mi wypłacić zaliczkę?
rozpocznij naukę
l'avance
Peux-tu me payer une avance?
upijać się
Patrick nie przypomina sobie końca wieczoru, bo się upił.
rozpocznij naukę
se soûler
Patrick ne se souvient pas de la fin de la soirée, parce qu'il s'est soûlé.
dzwonić do siebie
Są tak zakochani, że dzwonią do siebie trzy razy dziennie.
rozpocznij naukę
se téléphoner
Ils sont tellement amoureux qu'ils se téléphonent trois fois par jour.
rozstawać się
Nie dogadywał się już wcale ze swoją żoną, dlatego zdecydowali się rozstać.
rozpocznij naukę
se quitter
Il ne s'entendait plus du tout avec sa femme, ils ont donc décidé de se quitter.
patrzeć się na siebie
Ta dziewczyna spędza godziny na przeglądaniu się przed lustrem.
rozpocznij naukę
se regarder
Cette jeune fille passe des heures à se regarder dans le miroir.
przyjęcie
Łukasz zaprosił mnie na przyjęcie, ale odmówiłem, bo miałem dużo pracy.
rozpocznij naukę
la réception
Luc m'a invité à sa réception, mais j'ai refusé parce que j'ai beaucoup de travail.
rekord
Pobił rekord Polski.
rozpocznij naukę
le record
Il a battu le record de Pologne.
codzienny
Mieszka daleko od biura i codzienne dojazdy bardzo ją męczą.
rozpocznij naukę
quotidien
Elle habite loin de son bureau, et les déplacements quotidiens la fatiguent beaucoup.
rozsądny
Samotne podróżowanie nie jest rozsądne.
rozpocznij naukę
raisonnable
Il n'est pas raisonnable de voyager seul.
cztery
Ona sama wychowuje czwórkę dzieci.
rozpocznij naukę
quatre
Elle élève toute seule ses quatre enfants.
piętnaście
Rząd odsunął o piętnaście dni datę zapłaty podatku.
rozpocznij naukę
quinze
Le gouvernement a repoussé de quinze jours la date de paiement des impôts.
przygotowywać
Co wieczór profesor przygotowuje swoje zajęcia.
rozpocznij naukę
préparer
Le professeur prépare tous les soirs ses cours.
psycholog
Według psychologa, to dziecko źle się integruje w klasie.
rozpocznij naukę
le psychologue
Selon le psychologue, cet enfant s'intègre mal dans sa classe.
aby, w celu, dla
Aby dotrzeć do szkoły, jadę autobusem.
rozpocznij naukę
pour
Pour aller à l'école, je prends le bus.
przygotowanie
Przygotowanie imprezy trwało 3 dni.
rozpocznij naukę
la préparation
La préparation de la fête durait 3 jours.
nosić
Pan Ledoux zawsze nosi bardzo eleganckie garnitury.
rozpocznij naukę
porter
Monsieur Ledoux porte toujours des costumes très élégants.
apodyktyczny, władczy, zaborczy
Pomimo swojego apodyktycznego charakteru jest bardzo sympatyczny.
rozpocznij naukę
possessif
Malgré son caractère possessif, il est bien sympathique.
zanieczyszczenie
Na Śląsku jest duże zanieczyszczenie powietrza.
rozpocznij naukę
la pollution
En Silésie, la pollution de l'air est importante.
portfel
Mój brat dostał na urodziny portfel.
rozpocznij naukę
le portefeuille
Mon frère a reçu un portefeuille pour son anniversaire.
grzeczny, uprzejmy
Lubię grzeczne dzieci.
rozpocznij naukę
poli
J'aime bien les enfants polis.
policja
Demonstracje były tak gwałtowne, że policja musiała interweniować.
rozpocznij naukę
la police
Les manifestants ont étaient si violents que la police a dû intervenir.
wiersz
Nastolatkowie nie rozumieją średniowiecznych wierszy.
rozpocznij naukę
le poème
Les ados ne comprennent pas les poèmes médiévaux.
poeta
Prawdziwy poeta jest także filozofem.
rozpocznij naukę
le poète
Un vrai poète est aussi philosophe.
flak (koło bez powietrza)
Mam przebitą oponę.
rozpocznij naukę
le pneu crevé
J'ai un pneu crevé.
kieszeń
Włożyłem klucz do kieszeni.
rozpocznij naukę
la poche
J'ai mis la clé dans ma poche.
raczej
To było raczej łatwe.
rozpocznij naukę
plutôt
C'était plutôt facile.
deszczowy
Ta wiosna była deszczowa.
rozpocznij naukę
pluvieux
Ce printemps était pluvieux.
ołów
Ołów jest bardzo ciężki.
rozpocznij naukę
le plomb
Le plomb est très lourd.
kilka, kilku
Musiałem wypełnić moją dokumentację wpisową w kilku egzemplarzach.
rozpocznij naukę
plusieurs
J'ai dû remplir mon dossier d'inscription en plusieurs exemplaires.
pełny, tłoczny
Ta butelka jest pełna.
rozpocznij naukę
plein
Cette bouteille est pleine.
składać
Musisz dobrze złożyć ubrania, inaczej nie zamkniesz walizki.
rozpocznij naukę
plier
Tu dois bien plier tes vêtements, autrement tu ne pourras pas fermer ta valise.
chłopiec
Ten chłopiec ma pięć lat.
rozpocznij naukę
le garçon
Ce garçon a cinq ans.
ludzie
Znasz tamtych ludzi?
rozpocznij naukę
les gens
Tu connais ces gens-la?
zawiadomić policję
Zobaczył wypadek, więc zawiadomił policję.
rozpocznij naukę
alerter la police
Il a vu un accident, donc il a alerté la police.
Niemiec
Mój mąż jest Niemcem.
rozpocznij naukę
l'Allemand (m)
Mon mari est Allemand.
dzieło sztuki
Uważam, że Wieża Eiffla jest arcydziełem.
rozpocznij naukę
le chef-d'ouvre
Je trouve que la Tour Eiffel est un chef-d'ouvre.
zadzwonić do kogoś
Chcę zaprosić Pierre'a na dzisiejszy wieczór, zadzwonię do niego.
rozpocznij naukę
appeler quelqu'un
Je veux inviter Pierre pour ce soir, je vais l'appeler.
pokonać przeciwnika
Pokonał swojego rywala.
rozpocznij naukę
battre l'adversaire
Il a battu son adversaire.
pracownik
Dyrektor zgromadził wszystkich pracowników.
rozpocznij naukę
l'employé (m)
Le directeur a rassemblé tous les employés.
wyjść bez obrażeń
Miała poważny wypadek. Na szczęście nie odniosła żadnych obrażeń.
rozpocznij naukę
s'en sortir indemne
Elle a vécue un grave accident. Heureusement, elle s'en est sortie indemne.
trzeźwy
Jeśli prowadzisz, musisz być trzeźwy.
rozpocznij naukę
sobre
Si tu conduis, tu dois rester sobre.
nabierać prędkości
Samolot nabiera prędkości, aby wystartować.
rozpocznij naukę
prendre de la vitesse
L'avion prend de la vitesse pour décoller.
szczerość
Szczerość może być źródłem kłopotów.
rozpocznij naukę
la sincérité
La sincérité peut être une source de problèmes.
ubierać się
Na randkę ubrała się bardzo starannie.
rozpocznij naukę
s'habiller
Pour son rendez-vous elle s'est habillée avec beaucoup de soin.
solić
Kucharz przesolił zupę. Nie jest dobra.
rozpocznij naukę
saler
Le cuisinier a trop salé la soupe. Elle n'est pas bonne.
aktualności
W tej chwili w serwisach informacyjnych dużo się mówi o wyborach.
rozpocznij naukę
les actualités
En ce moment, on parle beaucoup des élections aux actualités.
aktualny, obecny
Nawet, jeśli ten przewodnik nie jest aktualny, może być przydatny.
rozpocznij naukę
actuel
Meme si le guide n'est pas actuel, il peut etre quand meme utile.
wiek
Ile masz lat?
rozpocznij naukę
l'âge
Quel âge as-tu?
działać
Wszyscy powinniśmy działać, żeby zwalczyć głód na świecie.
rozpocznij naukę
agir
Nous devons tous agir contre la faim dans le monde.
potrząsać, wstrząsać
Przed otwarciem należy porządnie wstrząsnąć butelkę.
rozpocznij naukę
agiter
Il faut bien agiter la bouteille avant de l'ouvrir.
kieszonkowe
Daję moim dzieciom 50 euro kieszonkowego na tydzień.
rozpocznij naukę
l'argent de poche
Je donne 50 euros d' argent de poche par semaine a mes enfants.
gotówka
Zapłacisz czekiem, bo ja już nie mam więcej gotówki.
rozpocznij naukę
l'argent liquide
Tu vas payer par cheque, parce que je n'ai plus d' argent liquide.
sejf
Mogą państwo włożyć dokumenty do sejfu.
rozpocznij naukę
le coffre-fort
Vous pouvez mettre vos documents dans le coffre-fort.
zamówić (np. w restauracji)
Przepraszam, chciałbym złożyć zamówienie!
rozpocznij naukę
commander
Garçon s'il vous plaît, je voudrais commander!
komunikować
Prezydent podał skład rządu.
rozpocznij naukę
communiquer
Le Président a communiqué la liste du gouvernement.
poślubić
Mój ojciec poślubił moją matkę 25 lat temu.
rozpocznij naukę
épouser
Mon père a épousé ma mère il y a 25 ans.
przyszły
Przedstawiam ci mojego przyszłego męża.
rozpocznij naukę
futur
Je te présente mon futur mari.
literować
Czy może pan przeliterować swoje nazwisko?
rozpocznij naukę
épeler
Pouvez-vous épeler votre nom, s'il vous plaît.
obierać (jarzyny, owoce)
W krajach tropikalnych należy myć i obierać owoce.
rozpocznij naukę
éplucher
Dans les pays tropicaux, il faut laver et éplucher les fruits.
ściskać, całować
Widziałam, jak mój chłopak całował jakąś dziewczynę w parku.
rozpocznij naukę
embrasser
J'ai vu mon copain quand il embrassait une fille dans le parc.
wysyłać, posyłać
Napisałem list do rodziców. Wyślę go jutro rano.
rozpocznij naukę
envoyer
J'ai écrit une lettre a mes parents. Je vais l'envoyer demain matin.
rozwód
Rozwód jest przykrym wydarzeniem.
rozpocznij naukę
le divorce
Le divorce est un événement triste.
rozwieść się
Mówi się, że wiele par rozwodzi się po 7 latach małżeństwa.
rozpocznij naukę
divorcer
On dit que beaucoup de couples divorcent apres 7 ans de mariage.
zdyskwalifikować
Ten sportowiec został zdyskwalifikowany, bo oszukiwał.
rozpocznij naukę
disqualifier
Ce sportif a été disqualifié parce qu'il a triché.
odległość
Jaka jest odległość między Paryżem a Londynem?
rozpocznij naukę
la distance
Quelle est la distance entre Paris et Londres?
kolacja
Kolacja jest gotowa.
rozpocznij naukę
le dîner
Le dîner est prêt.
absolwent
Wielu absolwentów jest bezrobotnych.
rozpocznij naukę
le diplômé
Beaucoup de diplômés sont au chômage.
obiad
Obiad jest gotowy.
rozpocznij naukę
le déjeuner
Le déjeuner est prêt.
jeść kolację
Raz w tygodniu je kolację z całą rodziną w restauracji.
rozpocznij naukę
dîner
Une fois par semaine, il dîne avec toute sa famille au restaurant.
krytykować
Gazety skrytykowały nową sztukę teatralną.
rozpocznij naukę
critiquer
Les journaux ont critiqué la nouvelle piece de théâtre.
surowy (niegotowany)
Surowe warzywa zawierają dużo witamin.
rozpocznij naukę
cru
Les légumes crus contiennent beaucoup de vitamines.
konsumować
Gospodarka ma się dobrze, rodziny konsumują w tym roku coraz więcej.
rozpocznij naukę
consommer
L'économie se porte bien, les familles consomment de plus en plus cette année.
kredyt
Jeśli chcemy kupić nowy samochód, musimy wziąć kredyt.
rozpocznij naukę
le crédit
Il faudra prendre un crédit si nous voulons acheter une nouvelle voiture.
współmałżonek
Potrzebujemy podpisu współmałżonka.
rozpocznij naukę
le conjoint
Nous avons besoin de la signature de votre conjoint.
poświęcić (np. uwagę)
Ta pielęgniarka poświęca dużo uwagi chorym dzieciom.
rozpocznij naukę
consacrer
Cette infirmiere consacre beaucoup d'attention aux enfants malades.
powierzyć
Alexandra jest moją najlepszą przyjaciółką, powierzam jej wszystkie moje tajemnice.
rozpocznij naukę
confier
Alexandra est ma meilleure amie, je lui confie tous mes secrets.
potwierdzać
Należy potwierdzić rezerwację biletu na samolot na tydzień przed wyjazdem.
rozpocznij naukę
confirmer
Il faut confirmer la réservation du billet d'avion une semaine avant le départ.
porównywać
Trzeba porównywać ceny przed zakupem nowego samochodu.
rozpocznij naukę
comparer
Il faut comparer les prix avant d'acheter une nouvelle voiture.
konferencja, wykład
Konferencja odbędzie się w Moskwie.
rozpocznij naukę
la conférence
La conférence se tiendra a Moscou.
Polka
To dziecko jest dwujęzyczne, ponieważ jego matka jest Polką, a jego ojciec Niemcem.
rozpocznij naukę
la Polonaise
Cet enfant est bilingue parce que sa mere est Polonaise et son pere Allemand.
Polak
Wielu Polaków czyta tę gazetę.
rozpocznij naukę
le Polonais
Beaucoup de Polonais lisent ce journal.
fasola
Fasola jest dobra dla zdrowia.
rozpocznij naukę
l'haricot (m)
Les haricots sont bons pour la santé.
kliknąć na
Jeśli nie wiesz jak wykonać daną operację na komputerze, kliknij na pomoc.
rozpocznij naukę
cliquer sur
Si tu ne sais pas comment faire une opération sur l'ordinateur, clique sur aide.
wejść do Internetu, połączyć się z Internetem
Na mieście potrzebujesz sieci wifi, aby połączyć się z Internetem.
rozpocznij naukę
accéder a Internet
En ville, tu a besoin d'un réseau wifi pour accéder a Internet.
brać udział w zawodach
Wziął udział w zawodach i wygrał.
rozpocznij naukę
participer au concours
Il a participé au concours et il a gagné.
okropny
Film, który właśnie obejrzałam, jest okropny, jest zbyt brutalny.
rozpocznij naukę
horrible
Le film que je viens de regarder est horrible, il est trop brutal.
pobić rekord świata
Ten sportowiec będzie próbował pobić rekord świata na 100 metrów.
rozpocznij naukę
battre le record du monde
Ce sportif va tenter de battre le record du monde du 100 metres.
jeździć na nartach
Co roku w ferie bożonarodzeniowe wyjeżdżają na narty.
rozpocznij naukę
faire du ski
Tous les ans, pendant les vacances de Noël, ils partent faire du ski.
skok temperatury
Tego lata pogoda jest bardzo zmienna. Meteorolodzy obserwują duże skoki temperatury.
rozpocznij naukę
les variations des températures
Cet été, le temps est tres variable. Les météorologues observent de grandes variations de températures.
przyjazny środowisku (nietrujący)
Naukowcy pracują nad samochodem przyjaznym dla środowiska.
rozpocznij naukę
non polluant
Les scientifiques travaillent sur un véhicule non polluant.
chronić środowisko
Jesteśmy zobowiązani chronić środowisko, żeby ocalić naszą planetę.
rozpocznij naukę
défendre l'environnement
Nous sommes obligés de défendre l'environnement pour sauver notre planete.
nazywam się
Nazywam się Anne Dupont.
rozpocznij naukę
je m'appelle
Je m'appelle Anne Dupont.
kłócić się
Jeszcze tego ranka Jakub pokłócił się z szefem.
rozpocznij naukę
se disputer
Ce matin encore, Jacques s'est disputé avec son patron.
źle traktować dzieci
Osoby, które źle traktują dzieci, powinny być surowo karane.
rozpocznij naukę
maltraiter les enfants
Les gens qui maltraitent les enfants devraient etre séverement punis.
miłość od pierwszego wejrzenia
Naprawdę, to jest miłość od pierwszego wejrzenia! On jest wspaniały!
rozpocznij naukę
le coup de foudre
Vraiment, c'est le coup de foudre! Il est magnifique!
za późno
Teraz jest za późno.
rozpocznij naukę
trop tard
Maintenant, c'est trop tard.
zabroniony
Palenie jest tutaj zabronione.
rozpocznij naukę
interdit
Il est interdit de fumer ici.
nie możesz
Nie możesz iść do Marie, jest za późno.
rozpocznij naukę
tu ne peux pas
Tu ne peux pas aller chez Marie, il est trop tard.
musisz
Musisz zwolnić, jest czerwone światło.
rozpocznij naukę
tu dois
Tu dois ralentir, il y a un feu rouge.
nie za bardzo pasować
Ta koszula nie pasuje za bardzo. Ona jest na mnie za duża.
rozpocznij naukę
ne pas trop aller
Cette chemise ne vas pas trop. Elle trop grande pour moi.
fasola
Fasola jest dobra dla zdrowia.
rozpocznij naukę
les haricots
Les haricots sont bons pour la santé.
być bezrobotnym
Z powodu kryzysu gospodarczego wielu ludzi nie ma pracy.
rozpocznij naukę
être au chômage
Suite à la crise économique, beaucoup de gens sont au chômage.
chomik
Mój chomik zdechł po dwóch miesiącach.
rozpocznij naukę
le hamster
Mon hamster est mort après deux mois.
notatki
Studenci robią notatki w czasie zajęć.
rozpocznij naukę
les notes
Les étudiants prennent les notes pendant les cours.
wkuwać
Wkuwałam całą noc przed egzaminem, który zdałam.
rozpocznij naukę
bucher
J'avais buché toute la nuit avant l'examen que j'ai passé.
złe oceny
Uczeń miał tyle złych ocen, że musiał powtarzać rok.
rozpocznij naukę
les mauvaises notes
L'éleve a eu tant de mauvaises notes, qu'il a du redoubler.
poprawkowy (egzamin)
Mam we wrześniu dwie poprawki.
rozpocznij naukę
de rattrapage
J'ai deux examens de rattrapage en septembre.
dzisiaj wieczorem
Dziś wieczorem jemy kurczaka.
rozpocznij naukę
ce soir
Ce soir, nous allons manger du poulet.
dzisiaj po południu
Dyrektora nie ma dziś po południu, udał się na zebranie.
rozpocznij naukę
cet apres-midi
Le directeur n'est pas là cet après-midi, il s'est rendu a la réunion.
plastikowy
Recykling plastikowych butelek powinien być bardziej rozpowszechniony.
rozpocznij naukę
en plastique
Le recyclage des bouteilles en plastique devrait être plus répandu.
dzisiaj w nocy, tej nocy
Nie spałem wystarczająco długo tej nocy, muszę odpocząć.
rozpocznij naukę
cette nuit
Je n'ai pas assez dormi cette nuit, j'ai besoin de me reposer.
dzisiaj rano
Dziś rano w autobusie ukradziono mi portfel.
rozpocznij naukę
ce matin
Ce matin, dans le bus, on m'a volé mon portefeuille.
Francuz
Francuzi jedzą ślimaki.
rozpocznij naukę
le Français
Les Français mangent des escargots.
piękna
Moja siostra ubrana w suknię ślubną była bardzo piękna.
rozpocznij naukę
belle
Ma sour était tres belle, vetue de sa robe de mariée.
Turcja
W zeszłym tygodniu ziemia zatrzęsła się w Turcji.
rozpocznij naukę
la Turquie
La semaine dernière la terre a tremblé en Turquie.
Brazylia
Francja wygrała z Brazylią 3 do 0.
rozpocznij naukę
le Brésil
La France a gagné contre le Brésil 3 buts a 0.
Chiny
Chiny są przeludnionym krajem.
rozpocznij naukę
la Chine
La Chine est un pays surpeuplé.
Irlandia
Irlandia jest wyspą.
rozpocznij naukę
l'Irlande (f)
L'Irlande est une île.
Kanada
Jaka jest powierzchnia Kanady?
rozpocznij naukę
le Canada
Quelle est la surface du Canada?
arabski
W krajach arabskich trzeba umieć się targować, żeby robić dobre interesy.
rozpocznij naukę
arabe
Dans les pays arabes, il faut savoir marchander pour faire de bonnes affaires.
rozciągać się
Francja rozciąga się na powierzchni 551 602 kilometrów kwadratowych.
rozpocznij naukę
s'étendre
La France s'étend sur une superficie de 551 602 kilometres carrés.
trenować
Paul trenuje od 4 tygodni. Sportowcy trenują 3 razy w tygodniu.
rozpocznij naukę
s'entraîner
Paul s'entraîne depuis 4 semaines. Les sportifs s'entraînent 3 fois par semaine.
wznosić się
Góra, która wznosi się na horyzoncie, to Mont Blanc.
rozpocznij naukę
s'élever
La montagne qui s'éleve a l'horizon, c'est le Mont Blanc.
czerwienić się
Ta dziewczyna jest bardzo nieśmiała, czerwieni się za każdym razem, kiedy ktoś się do niej zwraca.
rozpocznij naukę
rougir
Cette fille est tres timide, elle rougit a chaque fois que quelqu'un lui adresse la parole.
suknia panny młodej
Suknia panny młodej ważyła 10 kg.
rozpocznij naukę
la robe de mariée
La robe de mariée pesait 10 kg.
śmiać się
Sztuka był tak śmieszna, że wszyscy się śmiali podczas przedstawienia.
rozpocznij naukę
rire
La piece de théâtre était tellement drôle que tout le monde a ri pendant tout le spectacle.
woda
Bez wody nie da się żyć.
rozpocznij naukę
l'eau (f)
On ne peut pas vivre sans eau.
pożerać
Lew pożarł antylopę.
rozpocznij naukę
dévorer
Le lion a dévoré l'antilope.
długość
Jaka jest długość tego stołu?
rozpocznij naukę
la longueur
Quelle est la longueur de cette table?
dostarczać
Niektóre pizzerie dostarczają pizzę do domu.
rozpocznij naukę
livrer
Certaines pizzerias livrent leurs pizzas à domicile.
budynek, nieruchomość
Ta kamienica należy do państwa.
rozpocznij naukę
l'immeuble
Cet immeuble appartient à l'Etat.
nalegać
Studenci robią notatki w czasie zajęć.
rozpocznij naukę
insister
Les étudiants prennent les notes pendant les cours.
piętro
Mieszkam na 6 piętrze.
rozpocznij naukę
l'étage
J'habite au 6e étage.
czuć się jak u siebie w domu
Michale, wejdź i czuj się jak u siebie.
rozpocznij naukę
faire comme chez soi
Entre, Michel, et fais comme chez toi.
niedbały
Ten uczeń jest bardzo niedbały.
rozpocznij naukę
négligent
Cet élève est négligent.
śnieg
Mój kolega z Brazylii nigdy nie widział śniegu.
rozpocznij naukę
la neige
Mon copain brésilien n'a jamais vu la neige.
wychodzić na (o oknie)
Okna hotelu wychodzą na morze.
rozpocznij naukę
donner sur
Les fenêtres de l'hôtel donnent sur la mer.
dawać
Staruszka karmi ptaki w parku.
rozpocznij naukę
donner
La vieille dame donne à manger aux oiseaux du parc.
zniechęcać
Oblał 3 egzaminy i to go zniechęciło do kontynuowania studiów.
rozpocznij naukę
décourager
Il a échoué à 3 examens et cela l'a découragé de continuer ses études.
prosić, pytać
Musisz zapytać w Ambasadzie Francji, czy nie potrzebujesz wizy, żeby spędzić wakacje w Prowansji.
rozpocznij naukę
demander
Tu dois demander à l'Ambassade de France, si tu as besoin d'un visa pour passer tes vacances en Provence.
więcej
Uniwersytetom potrzeba więcej pieniędzy.
rozpocznij naukę
davantage
Il faut davantage d'argent pour les universités.
podrzeć, porwać
Dziewczynka podarła sobie sukienkę, kiedy spadła z roweru.
rozpocznij naukę
déchirer
La petite fille a déchiré sa robe quand elle est tombée du vélo.
zapalniczka
W tej zapalniczce nie ma już gazu.
rozpocznij naukę
le briquet
Il n'y a plus de gaz dans ce briquet.
hałas
Nie mogę spać, jest za dużo hałasu.
rozpocznij naukę
le bruit
Je ne peux pas dormir, il y a trop de bruit.
ślub
Nasz ślub odbędzie się w tę sobotę.
rozpocznij naukę
le mariage
Notre mariage aura lieu ce samedi.
mąż
Mój mąż nie lubi, kiedy wracam późno do domu.
rozpocznij naukę
le mari
Mon mari n'aime pas quand je rentre tard à la maison.
makijaż
Chodzę na kurs makijażu.
rozpocznij naukę
le maquillage
Je suis des cours de maquillage.
podręcznik
Otwórzcie podręczniki na stronie 25.
rozpocznij naukę
le manuel
Ouvrez vos manuels à la page 25.
rękaw
Lubię koszulki z długim rękawem.
rozpocznij naukę
la manche
J'aime bien les T-shirts à manches longues.
pełnoletność
We Francji osiąga się pełnoletność w wieku 18 lat.
rozpocznij naukę
la majorité
En France, on atteint la majorité à 18 ans.
ręka
Podaj mi swoją prawą dłoń.
rozpocznij naukę
la main
Donne-moi ta main droite.
chudnąć, schudnąć
Najlepszą metodą, żeby schudnąć jest uprawianie gimnastyki.
rozpocznij naukę
maigrir
La meilleure méthode pour maigrir est de faire de la gymnastique.
chudy
Musisz jeść, jesteś bardzo chudy.
rozpocznij naukę
maigre
Il faut que tu manges! Tu es très maigre.
okulary przeciwsłoneczne
Zgubiłam moje okulary przeciwsłoneczne.
rozpocznij naukę
les lunettes de soleil
J'ai perdu mes lunettes de soleil.
miodowy miesiąc, podróż poślubna
Spędzili swój miesiąc miodowy w Egipcie.
rozpocznij naukę
la lune de miel
Ils ont passé leur lune de miel en Egypte.
noga
Złamałem nogę.
rozpocznij naukę
la jambe
Je me suis cassé la jambe.
pijany
Był kompletnie pijany.
rozpocznij naukę
ivre
Il était complètement ivre.
nieparzysty
Jest nieparzysta liczba uczestników.
rozpocznij naukę
impair
Il y a un nombre impair de participants.
humor, wesołość
Lubię ten rodzaj humoru.
rozpocznij naukę
l'humour
J'aime bien ce type d'humour.
dziadek
Mój dziadek jest bardzo inteligentnym mężczyzną.
rozpocznij naukę
le grand-père
Mon grand-père est un homme très intelligent.
koszta
Sędzia skazał oskarżonego na dwa miesiące więzienia oraz na opłacenie kosztów procesu.
rozpocznij naukę
les frais
Le juge a condamné l'accusé à deux mois de prison, et à payer les frais du procès.
roztapiać się
Szybko jedzcie lody, bo się roztopią.
rozpocznij naukę
fondre
Mangez vite vos glaces parce qu'elles vont fondre.
plik, fiszka
Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w tym pliku.
rozpocznij naukę
le fichier
Toutes les informations nécessaires sont dans ce fichier.
błąd
W tym dyktandzie jest dwadzieścia błędów.
rozpocznij naukę
la faute
Il y a vingt fautes dans cette dictée.
świętować
W przyszłym miesiącu moi dziadkowie będą świętować 50 rocznicę ślubu.
rozpocznij naukę
fêter
Le mois prochain mes grands-parents vont fêter leurs 50 ans de mariage.
poznać
W zeszłym tygodniu poznaliśmy u Marie jej chłopaka - jest bardzo sympatyczny.
rozpocznij naukę
faire la connaissance
La semaine dernière, chez Marie, nous avons fait la connaissance de son copain, il est très sympa.
rodzinny
Alkoholizm jest problemem rodzinnym.
rozpocznij naukę
familial
L'alcoolisme est un problème familial.
egzamin poprawkowy
Mam we wrześniu dwie poprawki.
rozpocznij naukę
l'examen de rattrapage
J'ai deux examens de rattrapage en septembre.
uprawiać sport
Ten mężczyzna ma siedemdziesiąt lat, ale jest w bardzo dobrej formie, ponieważ uprawia dużo sportów.
rozpocznij naukę
faire du sport
Cet homme a soixante-dix ans, mais il est en très bonne forme parce qu' il fait beaucoup de sport.
wyrażenie
Co oznacza to wyrażenie?
rozpocznij naukę
l'expression
Que veut dire cette expression?
zator, korek
W Paryżu zawsze są korki.
rozpocznij naukę
l'embouteillage
A Paris, il y a toujours des embouteillages.
pracodawca
Mój pracodawca to sympatyczny mężczyzna.
rozpocznij naukę
l'employeur
Mon employeur est un homme sympa.
wybuchać
Bomba, która wybuchła wczoraj wieczorem w autobusie, zraniła trzy osoby.
rozpocznij naukę
éclater
La bombe qui a éclaté hier soir dans le bus a blessé trois personnes.
elegancja
Dla mnie ona jest symbolem elegancji.
rozpocznij naukę
l'élégance
Pour moi, elle est le symbole de l'élégance.
porażka
Jego porażka była dla wszystkich niespodzianką.
rozpocznij naukę
l'échec
Son échec était une surprise pour tout le monde.
nie zdać, oblać (egzamin), nie udać się
Nie zdał egzaminu końcowego.
rozpocznij naukę
échouer
Il a échoué à l'examen final.
wydawać
Mój syn wydaje całe kieszonkowe na bilety do kina.
rozpocznij naukę
dépenser
Mon fils dépense tout son argent de poche en billets de cinéma.
miejsce zamieszkania
Policjant zapytał mnie o nazwisko i miejsce zamieszkania.
rozpocznij naukę
le domicile
L'agent de police m'a demandé mon nom et mon domicile.
kolega, chłopak
Mamo, to mój kolega, Marc.
rozpocznij naukę
le copain
Maman, c'est mon copain, Marc.
koleżanka, dziewczyna
Anne jest koleżanką ze szkoły.
rozpocznij naukę
la copine
Anne est une copine de l'école.
całus
Pocałował mnie.
rozpocznij naukę
la bise
Il m'a fait la bise.
szczotkować
Eric, nie zapomnij wyszczotkować zębów przed pójściem spać.
rozpocznij naukę
brosser
Eric, n'oublie pas de te brosser les dents avant de te coucher.
banknot
Trzeba zwracać uwagę - jest dużo fałszywych banknotów o nominale 100 euro.
rozpocznij naukę
le billet
Il faut faire attention - il y a beaucoup de faux billets de 100 euros.
bilet
Sprzedaż biletów na ten koncert rozpocznie się w przyszły poniedziałek.
rozpocznij naukę
le billet
La vente des billets pour le concert commencera lundi prochain.
zaczynać
Uczniowie zaczynają zajęcia o godzinie 8 rano.
rozpocznij naukę
commencer
Les éleves commencent leurs cours a 8 heures du matin.
handlowy
Spędziła trzy godziny w centrum handlowym.
rozpocznij naukę
commercial
Elle a passé trois heures dans le centre commercial.
zwalczać, walczyć
Podczas obu wojen światowych, Anglia zjednoczyła siły z Francją, żeby pokonać Niemcy.
rozpocznij naukę
combattre
Pendant les deux guerres mondiales, l'Angleterre a uni ses forces a celles de la France pour combattre l'Allemagne.
jak, jako że
Nie jadł od wczoraj, jest głodny jak wilk.
rozpocznij naukę
comme
Il n'a pas mangé depuis hier, il a faim comme dix hommes.
oczywiście
Oczywiście, może pan przyjść, kiedy tylko zechce.
rozpocznij naukę
bien sûr
Bien sur, vous pouvez venir quand vous voulez.
klejnot, biżuteria
Włożyłam biżuterię do małego pudełka.
rozpocznij naukę
le bijou
J'ai mis mes bijoux dans une petite boîte.
biblioteka
Ta biblioteka jest dobrze wyposażona.
rozpocznij naukę
la bibliothèque
Cette bibliothèque est bien équipée.
dobrze
Wszystko idzie dobrze.
rozpocznij naukę
bien
Tout va bien.
burak
Barszcz (zupa z buraków) to typowo polskie danie.
rozpocznij naukę
la betterave
La soupe de betteraves est un plat typiquement polonais.
bibliotekarka
Bibliotekarka wpisała moje nazwisko na listę.
rozpocznij naukę
la bibliothécaire
La bibliothécaire a inscrit mon nom sur la liste.
potrzeba
Nie wyjeżdżajcie - potrzebuję was!
rozpocznij naukę
le besoin
Ne partez pas, j'ai besoin de vous!
belgijski
Król Belgii jest lubiany przez swój naród.
rozpocznij naukę
belge
Le roi belge est aimé par son peuple.
pobić rekord
Pobił rekord Polski.
rozpocznij naukę
battre un record
Il a battu le record de Pologne.
dużo, bardzo
Bardzo lubię podróżować.
rozpocznij naukę
beaucoup
J'aime beaucoup voyager.
bazylia
To jest sos z bazylią.
rozpocznij naukę
le basilic
C'est une sauce au basilic.
bić (np. rekord)
Ten sportowiec pobił rekord świata na 100 metrów.
rozpocznij naukę
battre
Ce sportif a battu le record du monde du 100 metres.
opinia, zdanie
Twoim zdaniem powinienem przyjąć to stanowisko czy nie?
rozpocznij naukę
l'avis
A ton avis, je devrais accepter ce poste, ou pas?
mieć ochotę
Dzieci mają ochotę obejrzeć film w kinie.
rozpocznij naukę
avoir envie
Les enfants ont envie d'aller voir un film au cinéma.
tak, w ten sposób
Musisz trochę popracować, w ten sposób będziesz mógł sobie opłacić wakacje letnie.
rozpocznij naukę
ainsi
Tu dois travailler un peu, ainsi tu pourras te payer des vacances en été.
iść, jechać
Jutro pójdę do banku.
rozpocznij naukę
aller
Demain, j'irai a la banque.
gdzie indziej
Nie podoba mi się ten bar, idźmy gdzie indziej.
rozpocznij naukę
ailleurs
Je n'aime pas ce bar, allons ailleurs.
starszy
Mój starszy syn ma dużo problemów w szkole.
rozpocznij naukę
aîné
Mon fils aîné a beaucoup de problemes a l'école.
Meksyk
Więzień uciekł w kierunku Meksyku.
rozpocznij naukę
le Mexique
Le prisonnier a fuit en direction du Mexique.
Indie
Najlepsza herbata pochodzi z Indii.
rozpocznij naukę
l'Inde (f)
Le meilleur thé vient d'Inde.
Europa
Europa zachodnia jest dobrze rozwiniętym regionem.
rozpocznij naukę
l'Europe (f)
L'Europe occidentale est une région bien développée.
Loara
Gdzie jest źródło Loary?
rozpocznij naukę
la Loire
Ou est la source de la Loire?
walczyć przeciwko czemuś
Amnesty International walczy przeciwko dyskryminacji kobiet.
rozpocznij naukę
lutter contre quelque chose
Amnesty International lutte contre la discrimination des femmes.
Azja
Azja jest jednym z kontynentów.
rozpocznij naukę
l'Asie (f)
L'Asie est un des continents.
przebierać, sortować (np. ubrania)
Muszę posegregować ubrania i oddać te, których już nie noszę.
rozpocznij naukę
trier
Je dois trier mes vetements et donner ceux que je ne porte plus.
zwycięzca
Armstrong był zwycięzcą Tour de France.
rozpocznij naukę
le vainqueur
Armstrong était le vainqueur du Tour de France.
trema
Wszyscy aktorzy mają tremę przed przedstawieniem.
rozpocznij naukę
le trac
Tous les acteurs ont le trac avant le spectacle.
robić na drutach
Sama zrobiła na drutach ten ładny sweter, który ma na sobie.
rozpocznij naukę
tricoter
Elle a tricoté elle-meme le beau pull qu'elle porte.
grzmieć
Grzmi. Myślę, że niedługo będzie padać.
rozpocznij naukę
tonner
Il tonne. Je pense qu'il va bientôt pleuvoir.
dotyk (zmysł)
Dotyk jest jednym z pięciu zmysłów człowieka.
rozpocznij naukę
le toucher
Le toucher est l'un des cinq sens de l'homme.
paznokieć
Niestety, obgryzam paznokcie.
rozpocznij naukę
l'ongle (m)
Malheureusement, je ronge mes ongles.
zajść w ciążę
Kiedy zaszła w ciążę, przestała pracować.
rozpocznij naukę
tomber enceinte
Quand elle est tombée enceinte, elle a arreté de travailler.
jajko na twardo
Wieczorem często jem jajko na twardo.
rozpocznij naukę
l'œuf dur
Le soir, je mange souvent un œuf dur.
ofiarować
Nie wiem zupełnie, co dać mojej mamie na urodziny.
rozpocznij naukę
offrir
Je ne sais pas du tout quoi offrir a ma mere pour son anniversaire.
być posłusznym
Dzieci mają obowiązek słuchać się rodziców.
rozpocznij naukę
obéir
Les enfants sont obligés d' obéir a leurs parents.
otrzymać
Ten poeta otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie dla młodych pisarzy.
rozpocznij naukę
obtenir
Ce poete a obtenu le premier prix dans le concours pour les jeunes écrivains.
nagi
Kobieta była kompletnie naga!
rozpocznij naukę
nu
La femme était toute nue!
noc poślubna
Noc poślubną spędzili w hotelu.
rozpocznij naukę
la nuit de noces
Ils ont passé la nuit de noces a l'hôtel.
stopień, ocena, notatka
Paulina ma dobre oceny.
rozpocznij naukę
la note
Pauline a des bonnes notes.
karmić
Staruszka codziennie karmi ptaki w parku.
rozpocznij naukę
nourrir
La vieille dame nourrit chaque jour les oiseaux du parc.
protestować
Ekolodzy protestują przeciwko energii atomowej.
rozpocznij naukę
protester
Les écologistes protestent contre l'énergie nucléaire.
dojrzewanie
Okres dojrzewania jest trudny.
rozpocznij naukę
la puberté
La puberté est une période difficile.
siła nabywcza pieniądza
Siła nabywcza jest wskaźnikiem gospodarczym.
rozpocznij naukę
le pouvoir d'achat
Le pouvoir d'achat est un indicateur économique.
nazywać, mianować
W przyszłym tygodniu prezydent mianuje nowego premiera.
rozpocznij naukę
nommer
La semaine prochaine, le Président va nommer le nouveau Premier Ministre.
nie
Nie, nie jestem Hiszpanem.
rozpocznij naukę
non
Non, je ne suis pas Espagnol.
nos
Mój nos jest za duży.
rozpocznij naukę
le nez
Mon nez est trop grand.
nazwa, nazwisko
Jak masz na nazwisko?
rozpocznij naukę
le nom
Quel est ton nom?
naturalizować, nadawać narodowość
Otrzymał francuskie obywatelstwo dziesięć lat temu.
rozpocznij naukę
naturaliser
Il a été naturalisé français il y a dix ans.
niedbalstwo
Z powodu jego niedbalstwa mieliśmy problemy.
rozpocznij naukę
la négligence
A cause de sa négligence, nous avons eu des problemes.
ustawa, prawo
Kradzież jest niezgodna z prawem.
rozpocznij naukę
la loi
Le vol est contraire à la loi.
wejście
Gdzie jest wejście?
rozpocznij naukę
l'entrée
Ou est l'entrée?
przedsiębiorstwo
Jak się nazywa twoje przedsiębiorstwo?
rozpocznij naukę
l'entreprise
Quel est le nom de ton entreprise?
trener
Apoloniusz Tajner jest znanym trenerem.
rozpocznij naukę
l'entraîneur (m)
Apoloniusz Tajner est un entraîneur connu.
przystawka (pierwsze danie)
Na przystawkę jest zupa.
rozpocznij naukę
l'entrée
En entrée, il y a une soupe.
uczyć (kogoś)
Ten profesor uczy ekonomii na uniwersytecie.
rozpocznij naukę
enseigner
Ce professeur enseigne l'économie a l'Université.
następnie, potem
Kiedy pojedziemy do Francji, zwiedzimy Prowansję, a następnie Owernię.
rozpocznij naukę
ensuite
Quand nous serons en France, nous visiterons la Provence et ensuite l'Auvergne.
wzbogacać
Powoli nasz kraj się wzbogaca.
rozpocznij naukę
enrichir
Peu à peu, notre pays s'enrichit.
zazwyczaj
Biura we Francji są zazwyczaj zamknięte między 12 a 14.
rozpocznij naukę
d'habitude
Les bureaux en France sont fermés d'habitude entre midi et 14 heures.
najpierw, przede wszystkim
Najpierw musisz skończyć swoją pracę domową, potem możesz iść się pobawić.
rozpocznij naukę
d'abord
Tu dois d'abord terminer tes devoirs, après tu pourras aller jouer.
miedź
To są miedziane noże.
rozpocznij naukę
le cuivre
Ce sont des couteaux en cuivre.
skóra (wyrób)
Te buty są skórzane.
rozpocznij naukę
le cuir
Ces chaussures sont en cuir.
gotować
Należy gotować jarzyny przez 20 minut.
rozpocznij naukę
cuire
Il faut cuire ces légumes pendant 20 minutes.
surowe warzywa, surówka
Talerz surówki jest wliczony w cenę.
rozpocznij naukę
les crudités
Une assiette de crudités est inclue dans le prix.
łyżeczka do kawy
Dodaj łyżeczkę cukru.
rozpocznij naukę
la cuillere a café
Ajoute une cuillere a café de sucre.
naleśnik
Bretońskie naleśniki są znane na całym świecie.
rozpocznij naukę
la crêpe
Les crêpes bretonnes sont connues dans le monde entier.
mijać
Był tak zatopiony w swoich myślach, że wyminął swoją żonę nie zauważając jej.
rozpocznij naukę
croiser
Il était tellement plongé dans ses pensées, qu'il a croisé sa femme sans l'apercevoir.
krem do golenia
Mój dziadek zawsze używa tego samego kremu do golenia.
rozpocznij naukę
la crème à raser
Mon grand-pere utilise toujours la même crème à raser.
śmietana
To jest sos na bazie śmietany.
rozpocznij naukę
la crème fraîche
C'est une sauce a base de crème fraîche.
krawat
Ten krawat należał do Billa Gatesa.
rozpocznij naukę
la cravate
Cette cravate appartenait a Bill Gates.
ołówek
Ten ołówek nie pisze.
rozpocznij naukę
le crayon
Ce crayon n'écrit pas.
deficyt, brak
Mamy duży deficyt pieniędzy w naszej firmie.
rozpocznij naukę
le déficit
Nous avons un grand déficit d'argent dans notre entreprise.
zakaz parkowania
Tu nie wolno parkować.
rozpocznij naukę
défense de stationner
Défense de stationner ici.
obrona, zakaz
Moim zdaniem, zakaz palenia w restauracjach jest bardzo dobrym pomysłem.
rozpocznij naukę
la défense
D'après moi, la défense de fumer dans les restaurants est une très bonne idée.
bronić, zabraniać
Rozpalanie ognia w lesie jest zabronione.
rozpocznij naukę
défendre
Il est défendu d'allumer le feu dans la forêt.
piękny
Ten pałac jest piękny. Kiedy został wybudowany?
rozpocznij naukę
beau
Ce palais est très beau. Quand a-t-il été construit?
pasierb, zięć
Mój zięć zawsze mi pomaga, kiedy mam problem.
rozpocznij naukę
le beau-fils
Mon beau-fils m'aide toujours quand j'ai un problème.
być sennym
Jeśli jesteś senny, idź spać.
rozpocznij naukę
avoir sommeil
Si tu as sommeil, va te coucher.
baza danych
Twoje nazwisko już jest w naszej bazie danych.
rozpocznij naukę
la base de données
Ton nom est déjà dans notre base de données.
mieć chandrę
Kiedy jestem sama w moim mieszkaniu, czasami mam chandrę.
rozpocznij naukę
avoir le cafard
Quand je suis seule dans mon appartement, j'ai parfois le cafard.
być spragnionym
On był tak spragniony, że wypił cały litr wody.
rozpocznij naukę
avoir soif
Il avait tellement soif, qu'il a bu tout un litre d'eau.
wyglądać, sprawiać wrażenie
On wygląda na zmęczonego, nie spał dużo tej nocy?
rozpocznij naukę
avoir l'air
Il a l'air fatigué, il n'a pas beaucoup dormi cette nuit?
mieć okazję
Nie mieliśmy jeszcze okazji, aby zwiedzić południe Francji.
rozpocznij naukę
avoir l'occasion
Nous n'avons pas encore eu l'occasion de visiter le sud de la France.
awokado
Czy w tej sałatce jest awokado?
rozpocznij naukę
l'avocat (m)
Y a-t-il de l'avocat dans cette salade?
być głodnym
Był tak głodny, że zjadł całe pudełko ciastek.
rozpocznij naukę
avoir faim
Il avait tellement faim, qu'il a mangé tout le paquet de gâteaux.
podziwiać
Zawsze podziwiałam odwagę strażaków.
rozpocznij naukę
admirer
J'ai toujours admiré le courage des pompiers.
uwielbiać
Prawie wszystkie dzieci uwielbiają lody.
rozpocznij naukę
adorer
Presque tous les enfants adorent les glaces.