słownik francusko - polski

Français - język polski

seize po polsku:

1. szesnaście


Mam szesnaście lat.
Jeśli ona ma szesnaście lat, to nie może głosować.
Widzę szesnaście komputerów.
Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.
W przyszłym miesiącu będę miał szesnaście lat.
Tylko szesnaście procent nauczycieli w tej szkole to kobiety.

Polskie słowo "seize" (szesnaście) występuje w zestawach:

Rozdział wstępny. Liczby 0-20
słowa podstawy francuski
Chiffres en polonais
Francuski, liczebniki
Liczby po francusku