słownik indonezyjsko - niderlandzki

Bahasa Indonesia - Nederlands, Vlaams

mungkin po niderlandzku:

1. kunnen kunnen


Toen ik haar vroeg naar haar werk zei ze dat het te ingewikkeld was om daar kort iets over te kunnen zeggen.
Kunnen we praten?
Dat u zo'n end niet meer kan lopen is toch niks om u voor te schamen?! Je zal ze de kost moeten geven die op uw leeftijd überhaupt niet meer kunnen lopen.
De prins vond, dat een dergelijke bekwaamheid meer waard was dan om het even wat men als bruidsschat zou kunnen geven aan een meisje. Hij bracht ze naar het paleis van zijn vader, de koning, waar ze met hem trouwde.
's Nachts zet ik mijn paprikaplantjes bij het open raam, zodat ze een beetje kunnen harden voor ik ze buiten poot, want ze hebben nu nog zulke dunne steeltjes.
Als jullie de lessen van het seminar "Corruptiebestrijding binnen het bedrijf" niet willen volgen, kunnen jullie ook 200 hryvnia betalen en het certificaat gewoon zo ontvangen.
Eventueel zou het ook kunnen werken als je eerst zeer aandachtig de lijst zinnen doorloopt en daarna oefent met de 'typ'-methode.
Wiskunde is het deel van de wetenschap waarmee je je nog steeds zou kunnen bezighouden als je 's morgens wakker zou worden en zou merken dat het heelal er niet meer is.
Om computerlinguïstiek te kunnen studeren moet men meerdere talen kennen, maar ook goed met computers kunnen omgaan.
De gelijkberechtiging en het behoud van de talen zouden enkel kunnen gegarandeerd worden, indien de Europese Unie een neutrale, gemakkelijk te leren, geleidelijk invoerbare brugtaal zou aannemen als hulptaal tussen zijn volkeren.
Aan de kabelbaan hangen cabines waarin plaats is voor vier personen. De skistokken dient men bij zich te houden; de ski's kunnen in de daarvoor bestemde houders aan de achterkant van de cabine geplaatst worden.
Dit kerkhof heeft zelfs een eigen site, en daarop staat een pagina "Nieuws". Kunnen jullie het je voorstellen, nieuws van de begraafplaats?!
Alleen door alle atoomwapens te verbieden kunnen we allemaal samen de wapenwedloop stoppen.
Maar over zijn zus kunnen we zeggen, dat ze zo hatelijk werd, dat haar eigen moeder ze wegjoeg; en het ongelukkige meisje had zoveel gelopen en niemand gevonden, die haar wilde opvangen, dat ze weldra omkwam in een hoek van het bos.

2. misschien


Misschien heeft dit wel helemaal niets te maken met het probleem dat we hebben.
Een Fransman bijvoorbeeld kan misschien moeilijk lachen om een Russische grap.
Misschien komt hij.
Als studenten vandaag meer vrije tijd hadden, zou politiek hen misschien meer interesseren.
Esperanto verandert het probleem, omdat men Esperanto even goed kan leren als zijn moedertaal - en misschien wel beter dan die.
Op zolder stonden dozen met allerlei speelgoed van vroeger en spullen die misschien ooit nog van pas zouden komen.
Misschien moet ik ook maar eens wat zinnen zonder vertaling toevoegen. Zo kun je heel snel de rating van je taal verbeteren.
Je kan zinnen toevoegen die je zelf niet kan vertalen. Misschien kan iemand anders het wel!
Soms vraag ik me af of deze wereld er alleen in iemands hoofd is, en hij ons allemaal tot bestaan droomt. Misschien ben ik het zelfs wel.
Als je als antwoord op een vraag zegt "misschien!" dan betekent dat "zeker!".
Heeft u misschien een emmer water voor mij? Ik heb een lekke band.
Ik was bang dat ik misschien in slaap zou vallen achter het stuur.
Het ligt misschien niet in je aard, maar je zou tenminste een beetje beleefd kunnen zijn.
Ik ben misschien niet erg sociaal, maar dat betekent nog niet dat ik niet met mensen omga.
Ik weet niet waarom ze er in mijn dromen niet is. Misschien wil ze er niet zijn zodat ze me niet stoort.

3. waarschijnlijk


Waarschijnlijk regent het vanmiddag.
Later, in zijn hotelkamer, dacht hij aan haar, aan dat ze hem morgen waarschijnlijk zou ontmoeten.
waarschijnlijk wel; waarschijnlijk niet
Je kunt waarschijnlijk wel raden wat er gaat gebeuren.
De vorige e-mail die ik stuurde was waarschijnlijk niet duidelijk. Je moet niets bevestigen.
Als ge iemand 20 dollar leent en hem daarna nooit meer terugziet, dan was het dat waarschijnlijk waard.
De Bijbel draagt ons op om onze naasten én onze vijanden lief te hebben; waarschijnlijk omdat dat in het algemeen dezelfde personen zijn.
Dat was waarschijnlijk wat hun beslissing beïnvloed heeft.
Trouwens, het verschil tussen Engels en Amerikaans is waarschijnlijk groter dan tussen standaard Vlaams en standaard Hollands Nederlands.
De bosbrand is waarschijnlijk de duurste natuurramp ooit in Canada.
Waarschijnlijk gaat de baas je naar Californië sturen.
Als het u zo verteld is, klopt het waarschijnlijk.
Hij verzekert nooit iets, zegt altijd ofwel "misschien" ofwel "waarschijnlijk".
Als ik Anca zou zien, zou ik haar waarschijnlijk niet herkennen.
Tatoeba: Ontving je een PM? Je zit waarschijnlijk in nesten...

4. mogelijk


Is het mogelijk om aids te krijgen van wc-brillen? "Nee, dat is niet mogelijk."
Spring zo hoog mogelijk.
Is het mogelijk met mevrouw Brown te spreken?
Overwinning is onwaarschijnlijk, maar mogelijk.
Indien mogelijk, zou ik nu naar huis willen gaan.
Het is altijd mogelijk om een aanzienlijk aantal mensen te verenigen in liefde, zolang er andere mensen overblijven om hun agressieve uitingen te incasseren.
Vertel het me alsjeblieft als het mogelijk is om aan een meisje te zien of ze een vriendje heeft of niet.
Dit is mogelijk geen echte diamant.
Het Frans zit dikwijls erg verveeld met de uitdrukkingsdichtheid die het gebruik van voor- en achtervoegsels in het Esperanto mogelijk maakt, maar het trekt zijn plan door te spelen op de keuze van de lexemen.
Een opgroeiend kind dat niet veel energie heeft, heeft mogelijk medische hulp nodig.
Een machinevertaalsysteem, dat een tussentaal gebruikt, waarin de woorden zoveel mogelijk éénduidig zijn, heeft meer kans op slagen.
Als je iets niet graag hebt in iemand, is het heel goed mogelijk dat jij dat ook hebt.
Voor de fonetische welluidendheid en voor de vertaling van dichtwerk is er veel mogelijk met de hulp van de 16-de regel van het Esperanto.
Tussen man en vrouw is geen vriendschap mogelijk. Er is passie, haat, aanbidding, liefde maar geen vriendschap.
Ze heeft haar paraplu mogelijk in de bus achtergelaten.