słownik włosko - polski

italiano - język polski

giusto po polsku:

1. sprawiedliwy sprawiedliwy


On jest bardzo cierpliwym, sprawiedliwym i tolerancyjnym człowiekiem.
Bóg jest sprawiedliwy.
Bardzo ważny jest sprawiedliwy i wyważony podział finansowania między regiony.
sprawiedliwy, słuszny, godziwy

Polskie słowo "giusto" (sprawiedliwy) występuje w zestawach:

300 najważniejszych określeń po włosku 100 - 125
Personalita – lessico italiano; Charakter i osobow...
300 najważniejszych określeń po włosku
la partita di calcio
L'unita introduttiva

2. słusznie słusznie


I zupełnie słusznie.
Sądził, zresztą słusznie, że to najlepsze, co można zrobić.

Polskie słowo "giusto" (słusznie) występuje w zestawach:

Nuovo Espresso 1 Unit 3 rozmówka: Un invito a cena...
Włoski Unita 3 tutti in piazza! część 4 komiks
Jarek sem. 1 lezione 03
Ewa sem. 1 lezione 03
l'italiano amore

3. poprawny poprawny


Twój test z matematyki jest w 100% poprawny.
Zrobiłeś to w poprawny sposób.

Polskie słowo "giusto" (poprawny) występuje w zestawach:

Najpopularniejsze przymiotniki 💁🏼‍♀️
21.09 zaniedbane słówka cz 2
przymiotniki włoski (50)
Fiszki dla Marysi
Ksiądz Orzeł

4. właściwy właściwy


To właściwy moment na tą wyprawę.
Powinieneś zjeść właściwy posiłek
Tu są twoje pieniądze. Zrób z nich właściwy użytek.
1. To właściwy kolor dla mojego typu urody. / 2. Słuchaj, nie sądzę aby to był właściwy moment... / 3. Tu jest właściwy mężczyzna dla mojej córki. / 4. Mama uważa, że to bardzo właściwe i praktyczne.
Jeżeli taki sposób ci podano, to prawdopodobnie on właściwy.

Polskie słowo "giusto" (właściwy) występuje w zestawach:

1 drin drin 2 il capo della polizia
La donna scomparsa - capitoli 1-3
Zwroty grzecznościowe, liczebniki, narodowości i p...
Scomparsa 1-2
Przymiotniki 2

5. prawo prawo


Naruszył prawo.
Prawo mówi, że wszyscy ludzie są równouprawnieni.
W tym stanie ustawodawca anulował przestarzałe prawo.
Prawo zobowiązuje wszystkich obywateli do płacenia podatków.
Tylko członkowie klubu mają prawo korzystać z tego pokoju.
Nauczyliśmy się, że Newton odkrył powszechne prawo ciążenia.
Wysiedliśmy na przystanku autobusowym i poszliśmy w prawo.
prawo uprawnia go do
wciąć prawo we własne ręce
Czy istnieje chociaż prawo do utrzymania?
Trzeba być niezwykle uroczym, by mieć prawo do bycia głupim.
Prawo jazdy można otrzymać od 18. roku życia.
Prawo zabrania nieletnim palić.
Prawo zostało dane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Rdzenni Amerykanie mają historycznie święte prawo do uznania, że traktowani byli przez państwo nieuczciwie.

Polskie słowo "giusto" (prawo) występuje w zestawach:

podstawowe słowa cz. 2

6. prawda prawda


Kłamiesz, prawda?
W głębi duszy jestem przygnębiony, ale na zewnątrz tego nie widać, prawda?
Prawda rzadko kiedy jest czysta, ale nigdy nie jest łatwa.
Ta koperta jest trochę duża, ale będzie dobra. Lepiej za duża niż za mała, prawda?
My wiedzieliśmy o tym przed konferencją. Państwo chyba nie, prawda?
Prawo zostało dane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Platon jest moim przyjacielem, lecz większą przyjaciółką jest prawda.
Ewolucja jako prawda naukowa jest na tyle niepodważalnie udowodniona, że jest praktycznie nie do obalenia.
Nowa prawda i wiedza zawsze poprawiają ludzkie życie i zwykle znajdują praktyczne zastosowanie.
Słyszałem, że trudniej zadowolić kobietę niż mężczyznę. Ciekawe, czy to prawda.
Reporter: większość ludzi uważa, że goryle są głupie. Czy to prawda?
Chociaż mam nadzieję, że prawda w końcu zwycięży.
Prawda zwycięża.
Matematyczna prawda nie jest ani łatwa, ani skomplikowana; po prostu jest.
Mamo! Ten pan i ta pani trzymają się za ręce, pewnie są kolegami, prawda?

Polskie słowo "giusto" (prawda) występuje w zestawach:

Poczta słówka

7. odpowiedni odpowiedni


Szukam odpowiedniej szkoły dla mojej córki
Obsługa klienta była odpowiednia.
Nie mam odpowiednich butów.
Załóż coś odpowiedniego na kolację, Jane.
Czy możesz znaleźć mi bardziej odpowiedni pokój? Ten jest zbyt głośny.
Właściwie to wydaje mi się, że jego reakcja jest całkiem odpowiednia.
w odpowiednim czasie
Problem odpowiedni do dyskusji w klasie.
Pracownicy noszą nieodpowiednie buty ochronne
odpowiedni, wystarczający, adekwatny, właściwy, do
Czy to odpowiedni pracownik to tego właśnie wydziału?
Oczywiście, przedostatni wagon jest odpowiedni dla rowerów i większego bagażu, w tym sprzętu sportowego.
Strony oświadczają, że przy wykonywaniu swych (odpowiednich) obowiązków będę dokładały należytej staranności.
Próbuję znaleźć bardziej odpowiednie słowa, by to opisać.
odpowiedni, właściwy, stosowny, dogodny, należyty

Polskie słowo "giusto" (odpowiedni) występuje w zestawach:

Mój zestaw II

8. słuszny słuszny


Jego pogląd jest do pewnego stopnia słuszny.

Polskie słowo "giusto" (słuszny) występuje w zestawach:

Przymiotniki (część 2)

9. prawidłowy prawidłowyPolskie słowo "giusto" (prawidłowy) występuje w zestawach:

Najważniejsze przymiotniki w j. włoskim 😇