słownik niderlandzko - szwedzki

Nederlands, Vlaams - Svenska

na te streven po szwedzku: