S - słownik niderlandzko - szwedzki

Nederlands, Vlaams - Svenska