słownik polsko - angielski

język polski - English

aptekarz po angielsku:

1. chemist chemist


Steve is the best chemist in our town.
He works as a chemist in a large pharmaceutical firm
My father is a chemist.
I'm going to the chemist to buy some painkillers for my headache
A chemist can advise you on treating mild illnesses.
You can fill in a prescription in the local chemist's.
Two of my friends are researchers; one is a linguist, the other a chemist.
Johnny was a chemist; now Johnny is no more. For what he thought was water, was H2SO4.

Angielskie słowo "aptekarz" (chemist) występuje w zestawach:

cz. 1 WordList 2 (Password Reset b1+)
Fiszki z książki - "The Drug" (C.C. MacApp)
Dorking pharmacy sorry for epilepsy drug mistake -...
Health – Basic Polish Vocabulary
WordList 2 (Password Reset B1+)

2. apothecary'sAngielskie słowo "aptekarz" (apothecary's) występuje w zestawach:

Fiszki z książki - "Shelley" (Sydney Waterlow)
Fiszki z książki - "Henrik Ibsen" (Edmund Gosse)
Fiszki z książki - "Aftermath" (James Lane Allen)
Fiszki z książki - "Stories of Fortune" (Various)
Fiszki z książki - "The Day of Wrath" (Maurus Jókai)

3. pharmacist


My pharmacist has recommended a great cough syrup to me.
He is licensed as a pharmacist.
I plan to be a pharmacist after university.
pharmacy -> pharmacist
The pharmacist made up the prescription for me.

Angielskie słowo "aptekarz" (pharmacist) występuje w zestawach:

Jobs and responsibilities - Zawody i związane z ni...
unit 3 A good job część 2
Macmillan Matura Podstawowa - Praca
Unit 3 A good job
jobs, job duties

4. apothecaryAngielskie słowo "aptekarz" (apothecary) występuje w zestawach:

"Władaj i gadaj cz. 2" - rozdział 40 - Metry a stopy
Fiszki z książki - "The Hubble-Shue" (Christian Ca...
Fiszki z książki - "House by The-Medlar-Tree" (Gio...
Fiszki z książki - "The Law and Medical Men" (Robe...
Fiszki z książki - "The Grandissimes" (George Wash...