słownik polsko - angielski

język polski - English

fałszerstwo po angielsku:

1. adulteration adulterationAngielskie słowo "fałszerstwo" (adulteration) występuje w zestawach:

Fiszki z książki - "The Serf" (Guy Thorne)
Fiszki z książki - "Redemption" (Edward Hoare)
Fiszki z książki - "The Holy Earth" (L. H. Bailey)
Fiszki z książki - "Socialism" (John Stuart Mill)
Fiszki z książki - "Uncle Sam Abroad" (J. E. Conner)

2. forgery


Credible attempt, but... nonetheless... a forgery
The K.G.B. were masters od forgery and disinformation
I'm sorry to inform you that this painting is a very well made forgery. How much did you pay for it?
Those supposed photos of a UFO were finally debunked as an elaborate forgery.

Angielskie słowo "fałszerstwo" (forgery) występuje w zestawach:

uni6 6 - Mystery; New Matura Solutions
New Exam Connections Unit 2-crime
prawo i przestępczość / przestępstwa i wykroczenia
Państwo i Społeczeństwo 4/5 X
Fiszki z książki - "Disputed Handwriting" (Jerome ...