prawo i przestępczość / przestępstwa i wykroczenia

 0    26 fiszek    andyb1211
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
napad z bronią w ręku
Odsiaduje wyrok trzech lat za napad z bronią w ręku.
rozpocznij naukę
armed robbery
He's serving a three year sentence for armed robbery.
podpalenie
Podejrzewano podpalenie, ale nie znaleziono dowodów
rozpocznij naukę
arson
Arson was suspected, though it was never proved
zabójstwo
To było tylko przedstawienie, cały ten zamach, aby usprawiedliwić jego czyny
rozpocznij naukę
assassination
It was all just theatre, an almost- assassination meant to justify his acts
napad
Została napadnięta na ulicy w biały dzień
rozpocznij naukę
assault
She was assaulted in the street in broad daylight.
szantaż
Nigdy nie byłam szantażowana
rozpocznij naukę
blackmail
' ve never dealt with blackmail before
zastraszanie, terroryzowanie
W gimazjach i liceach rośnie podobno poziom brutalności starszych uczniów wobec młodszych.
rozpocznij naukę
bullying
In junior high and high schools, they say insidious forms of bullying are on the rise for prefects against juniors.
przekupstwo
On próbował przekupić policjanta i wtedy on zakuł go w kajdanki.
rozpocznij naukę
bribery
He tried to bribe the police officer, and then he handcuffed him.
oszustwo
Uzupełnił swój dochód tym i innymi oszustwami.
rozpocznij naukę
confidence trick
He supplemented his income with this and other confidence tricks.
zaśmiecanie
Ludzie, którzy śmiecą będą surowo karani.
rozpocznij naukę
dropping litter (littering)
People who drop litter will be severely punished.
handel narkotykami
Został skazany na 11 lat więzienia za międzynarodowy handel narkotykami.
rozpocznij naukę
drug traffic
He was sentenced to 11 years for international drug trafficking.
malwersacja, defraudacja
Dzięki tym dowodom okazało się, że zdefraudował pieniądze.
rozpocznij naukę
embezzlement
This evidence revealed him to be an embezzler
fałszerstwo
Całkiem niezłe... ale jednak... fałszerstwo
rozpocznij naukę
forgery
Credible attempt, but... nonetheless... a forgery
oszustwo
Trudno oszacować straty podatkowe wynikające z oszustw.
rozpocznij naukę
fraud
The tax losses due to fraud are difficult to assess.
porwanie samolotu
Samolot prezydencki Air Force One został uprowadzony
rozpocznij naukę
hijacking
The president' s plane, " Air Force One, " has been hijacked
zabójstwo
Michael musi się przyznać do nieumyślnego zabójstwa
rozpocznij naukę
homicide
Michael has got to plead excusable homicide
porwanie
Porwanie to poważne przestępstwo
rozpocznij naukę
kidnapping
Kidnapping is a federal offence
kradzież
Adam zajął się drobnymi kradzieżami
rozpocznij naukę
larceny
Adam turned to petty larceny
nieumyślne spowodowanie śmierci
Oskarżono go o nieumyślne spowodowanie śmierci i skazano na cztery lata.
rozpocznij naukę
manslaughter
He was convicted of manslaughter and sentenced to four years.
napad uliczny (w celu rabunku)
Te obszary mają skłonność szczególnie do bandyckich napadów - unikać ich
rozpocznij naukę
mugging
These areas are especially prone to muggings - avoid them.
morderstwo
W sprawach morderstw trwa śledztwo i tyle mogę powiedzieć prasie
rozpocznij naukę
murder
The murder investigation is ongoing. That' s all I can share with the press
zakłócanie spokoju, hałasowanie
Hałas ruchu drogowego stanowi znaczną uciążliwość i ma szkodliwy wpływ na zdrowie
rozpocznij naukę
noise nuisance
Traffic noise is a significant nuisance and has a harmful effect on health
kradzież ze sklepu
Kradzież jest kradzieżą czyli przestępstwem, a za każdym przestępstwem kryje się ofiara
rozpocznij naukę
shoplifting
Shoplifting is theft, which is a crime, and there is no such entity as victimless crime
przemyt
Miałem żyłkę do nielegalnego handlu
rozpocznij naukę
smuggling
I did have a natural instinct for smuggling contraband
przekroczenie szybkości
Brak przekroczenia prędkości nie może pozwolić na to by zatrzymały cię gliny.
rozpocznij naukę
speeding
No speeding, can't afford to get stopped by the cops.
kradzież
Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie od pożaru, odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, wybicia szyb
rozpocznij naukę
theft
This appropriation is intended to cover insurance against fire, third-party liability, theft, broken windows
wandalizm
Kto jest odpowiedzialny za ten akt wandalizmu?
rozpocznij naukę
vandalism
Who is responsible for this vandalism?

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.