słownik polsko - angielski

język polski - English

kamienica po angielsku:

1. tenement houseAngielskie słowo "kamienica" (tenement house) występuje w zestawach:

miejsce zamieszkania, wyrażenia z home i house, op...
Budownictwo_słownictwo spejalistyczne
Agnieszka - Lista 2 E-P
Dział II, kolumna I
Agnieszka lista 2 E-P

2. town houseAngielskie słowo "kamienica" (town house) występuje w zestawach:

magik to hip hop
miejsce zamieszkania
Rozszerzony 1 i 2

3. tenement


Most of them lived in tenements
a tenement block; families living in overcrowded tenements
a large building divided into apartments, especially in the poorer areas of a city tenement building/house/block

Angielskie słowo "kamienica" (tenement) występuje w zestawach:

Slowka z "Where the heart lies"
rzeczowniki green str 79
Lesson 18: Property pt. 2
Kasia 1st Dec 2014
WHAT IS URBAN PLANNING

4. tenant houseAngielskie słowo "kamienica" (tenant house) występuje w zestawach:

Kurs w pracy
Kurs w pracy