słownik polsko - angielski

język polski - English

kosmetyczka po angielsku:

1. beautician beautician


Mary and Anna were very excited about their first visit to a beautician.
Which beautician would you like?

Angielskie słowo "kosmetyczka" (beautician) występuje w zestawach:

Lekcja 35 - Winter, Presidency, TED (giver, taker)
19.12.2017 Conversation- household appliances
Live Beat Unit 1 and 2 Akademia
12.11 kartkówka slowka z 4 dzialu
Jobs and responsibilities - Zawody i związane z ni...

2. beauty therapistAngielskie słowo "kosmetyczka" (beauty therapist) występuje w zestawach:

Unit 3 A good job intermediate new matura solution
Unit 3 A good job
Unit 7 cz. 1
Unit 3 A good job
unit 7 (całość)

3. wash bag


I’ve got a toothbrush and razor in my wash bag. I don’t need anything else.

Angielskie słowo "kosmetyczka" (wash bag) występuje w zestawach:

Look 3 unit 1
Sprawdzian 1

4. sponge bagAngielskie słowo "kosmetyczka" (sponge bag) występuje w zestawach:

czasowniki nieregularne- past simple

5. vanity caseAngielskie słowo "kosmetyczka" (vanity case) występuje w zestawach:

Destination: Matura 2015 Moduł 14
Rzeczy osobiste
podróżowanie i turystyka
Podróżowanie i turystyka
Zycie osobiste