słownik polski - angielski

język polski - English

listonosz

po angielsku:

1. postman


Postmen are usually afraid of dogs. Our postman visits us every Tuesday morning.
The postman comes at 7.30.
The postman delivers letters.
listonosz
postacı

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
3000 słów angielskich (cz.3)
work and study
angielski bank słow 4 longman
Angielski 4 temat

2. postal worker


We postal workers need our jobs and want to work.

A (matura próbna 1)