słownik polski - angielski

język polski - English

obowiązkowy

po angielsku:

1. obligatorySEW od początku
Rozdział 3 słowka
3dział Szkoła
[Matur@] - Dzial 3 Szkoła
lekcja 1 wakacje

2. CompulsoryEnglish File Intermediate
Adjectives nouns
medyczne turnip
Moja pierwsza lekcja
Słówka angielski szkoła

3. mandatorybiuro, budynki, cechy, cialo, czas, czasowniki
Project Managment
biuro, budynki, miasto, kierunki
Słówka 5-11.02
ethics in business

4. dutiful


He is a dutiful, he do everything that he should do in his position or job
[adjective] - that does everything that he/she should do

Przymiotniki - osobowość i charakter
New Headway Unit 2
Człowiek - poziom A1 cz.1
cechy charakteru roz
Przymiotniki cz.1

5. conscientious


careful to do everything that it is your job or duty to do: A conscientious teacher may feel inclined to take work home.
easy-going
kon szi en czys
kɒnʃəs
wishing to do one's work thoroughly

LISTOPAD 2017_ personality

obowiązkowy w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

semestr
geografia
przerwa
otwarty