słownik polsko - angielski

język polski - English

podjąć decyzję po angielsku:

1. make a decision


I have to make a decision before the end of the day.
We have to make a decision now

Angielskie słowo "podjąć decyzję" (make a decision) występuje w zestawach:

lekcja 5a- collocations with make and do
POWTÓRZENIE SŁÓWKA ROZ. 1,2,3+11 (ZDROWIE)
robota na ferie - unit 5, część 1
Czasowniki to do oraz to make
Lista przydatnych zwrotów z czasownikami "make" i ...

2. come to a decision


We need to come to a decision right now.

Angielskie słowo "podjąć decyzję" (come to a decision) występuje w zestawach:

kwiecień 2017 vocabulary collocations
wyrażenia z popularnymi czasownikami cz. 2 (catch,...
SPEAK UP unit 59-2
New Matura Succes Unit 3
RFFCE come. s. 86

3. make decisionAngielskie słowo "podjąć decyzję" (make decision) występuje w zestawach:

dla Pawła unit 5
Translator job
Kolokwium 05.12.
ANGIELSKI BIZNES

4. to make up one's mindAngielskie słowo "podjąć decyzję" (to make up one's mind) występuje w zestawach:

SPEAK UP unit 63-2
PHRASAL VERBS

5. make up my mind