słownik polski - angielski

język polski - English

szyja

po angielsku:

1. Neck


my neck is seven centimetres
nek
przykład ze słówkiem
szyja
szyja, kark

top 1000 z wymową
3000 słów angielskich (cz.1)
1000 słów EN-PL
Intermediate 6-10
English lessons