słownik polsko - angielski

język polski - English

wnuk po angielsku:

1. grandson grandson


Our grandson is going to visit us next week.
Tom is Mary's grandson.
My grandson is unruly.
Kublai Khan is the grandson of Genghis Khan.
Being with her grandson always makes her happy.
The old man is always accompanied by his grandson.
He liked to spend time with his grandson.
My grandson's name is Piotr.
Henry loves all his grandsons very much.
His grandson is a soldier.
Her grandson isn’t shy at all.
You look just like my grandson.
Tom's grandson is very clever boy.
He dotes on his grandson.
They spoke well of their grandson.

Angielskie słowo "wnuk" (grandson) występuje w zestawach:

Longman 5. Życie Rodzinne i Towarzyskie cz. 1
STAGES OF LIFE/ FAMILY AND FRIENDS UNIT 5
EGZAMIN GIMNAZJALNY - życie rodzinne i towarzyskie...
FAMILY AND MARRIAGE-RODZINA I MALŻEŃSTWO
05 Życie rodzinne i towarzyskie

2. grandchild grandchild


The old man was accompanied by his grandchild.
they had five grandchildren
My mum and dad think that they're getting a grandchild.
Shortly before her fiftieth birthday, she received the news about the birth of her grandchild.

Angielskie słowo "wnuk" (grandchild) występuje w zestawach:

Życie towarzyskie (starego zrobiłem w ciula)
13 Życie prywatne - part 1
Słówka 6 część pierwsza
4. społeczeństwo
3500 fiszkek