słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

wnuk po rosyjsku: