słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

wnuczka po rosyjsku: