słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

wnuki po rosyjsku: