słownik polsko - francuski

język polski - Français

potrzebować po francusku:

1. avoir besoin de avoir besoin deFrancuskie słowo "potrzebować" (avoir besoin de) występuje w zestawach:

Wyrażenia z avoir; Expressions avec avoir
FRANCUSKI CZASOWNIKI CZ.2
francuski nauka
test unite 5

2. avoir besoin avoir besoinFrancuskie słowo "potrzebować" (avoir besoin) występuje w zestawach:

Expressions utiles - Przydatne zwroty
500 najważniejszych czasowników po francusku 1 - 25
Unité 5 - Dialogue 1
1000 słów - cz.II.
czasowniki dobre

3. avoir besoin de qch avoir besoin de qchFrancuskie słowo "potrzebować" (avoir besoin de qch) występuje w zestawach:

Le nouveau taxi! 2 (cahier d'exercices) - lecons 1-9
Czasowniki 4
VO2, rozdział 2

4. falloir


Il va lui falloir deux heures pour venir à bout de cette tâche.
Si nous voulons finir ce projet à temps, il va falloir mettre les bouchées doubles.