słownik polsko - włoski

język polski - italiano

obraz po włosku:

1. il quadro il quadroWłoskie słowo "obraz" (il quadro) występuje w zestawach:

1000 najważniejszych rzeczowników po włosku 400 - 450
słownictwo - la casa (1)
strona 44 niebieska
słówka kartka str.1
Słówka z lekcji

2. quadro quadro


Cosa immagini guardando quel quadro?
Kate discusse del quadro con Brian.
Ho venduto il quadro per 20000 yen.
Chi ha dipinto questo quadro?
Lui ha dipinto il quadro che è al muro.
Ti piace la cornice di quel quadro?
Il quadro sul muro è stato dipinto da Picasso.
Quello è il quadro che ha dipinto.
Il quadro è un piacere per gli occhi.
Picasso ha dipinto questo quadro nel 1950.

Włoskie słowo "obraz" (quadro) występuje w zestawach:

le nuove parole
unit 4 słowka