słownik polsko - łaciński

język polski - latine

ja po łacińsku:

1. ego


Ego meos libros lego, tu tuos libros legis, Marcus suos libros legit.
Ego raedam non habeo, sed soror habet.
Cum Marcus venit, ego quiescebam.
Salvete, ego sum Mike.
Etiam si omnes, ego non.
Ego et tu valemus.
Liberi nostri canem amant, sed ego felem amo.
Ego venio ab horto.
Si tu et Marcus valetis, ego et Paulus valemus.
Vos manetis, ego abeo.
Ego prius in Italiam veni quam tu.
Ego volo esse probus.
Ego amo parentes meos.
Ego vir sum.

Łacińskie słowo "ja" (ego) występuje w zestawach:

Łacina dla początkujących I
Latine, zaimki osobowe
Lectio tertia
Ludzie - Gens
lectio prima