słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

żółty po rosyjsku: