słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

niebieski po rosyjsku: