słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

żołądek po rosyjsku: