słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

żonaty po rosyjsku: