A - słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык