słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

cześć po rosyjsku:

1. привет привет


Передайте дедушке привет.
Пожалуйста, передайте привет вашей жене.
Передай ей от меня привет.
Пожалуйста, передайте привет госпоже Андрееску!
Всем привет!
Клава за границей и шлет вам привет.
Передавай мой привет твоим родителям.

Rosyjskie słowo "cześć" (привет) występuje w zestawach:

Moduł 1: rosyjski od podstaw
Learn Russian While You Sleep. Phrases 1-10
Zwroty grzecznościowe
спасибо большое
zwroty grzecznościowe

2. здравствуйте здравствуйте