słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

entuzjastyczny po rosyjsku: