słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

odważny po rosyjsku: