słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

odziedziczyć po rosyjsku: