słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

leżeć po rosyjsku: