słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

lody po rosyjsku:

1. мороженое мороженое


Я хочу мороженое с фруктами.
Я ем мороженое даже зимой.
Я люблю мороженое.
Подавляющее большинство детей любят мороженое.
Люблю шоколадное мороженое!

Rosyjskie słowo "lody" (мороженое) występuje w zestawach:

Wyżywienie, produkty, gotowanie.
32 rosyjskie słówka jedzenie
ros słówka z filmu
Produkty mleczne

2. морОженное морОженноеRosyjskie słowo "lody" (морОженное) występuje w zestawach:

Lekcja_rosyjski_Pablito wszystko