słownik polsko - angielski

język polski - English

lody po angielsku:

1. ice cream ice cream


They prepare the best ice cream in the town.
I love peanut butter chocolate ice cream.
Your ice cream is going to melt if you don't eat it.
It's hot, do you feel like having ice cream?
I like ice cream
What flavor of ice cream do you like?
My sister loves strawberry ice cream.
I like to eat ice cream in summer.
Children love ice cream!
if you are good. I'll buy you an ice cream.
Can I have a strawberry ice cream, please?
I’d like some vanilla ice cream for dessert.
Strawberry ice cream is my favourite flavour
-Does he eat ice cream? -Yes, he does.
An ice cream and two oranges, please.

Angielskie słowo "lody" (ice cream) występuje w zestawach:

Hot Spot lista słówek z rozdziału pierwszego
Potrawy, słodycze - Żywnienie (Unit 7/ VIII)
Unit 7_jedzenie policzalne i niepoliczalne
Unit 8 Food and drinks (jedzenie i napoje)
Słownictwo rozszerzone z zakresu jedzenie

2. ices ices


Canada, a country covered with snows and ices eight months of the year, inhabited by barbarians, bears and beavers.

Angielskie słowo "lody" (ices) występuje w zestawach:

Maks – Klasa 1- SuperBrain – 05 - FOOD
Fiszki z książki - "The Eternal Feminine" (Carolyn...
Fiszki z książki - "Who Was Paul Grayson?" (John H...
Fiszki z książki - "Kensington Rhymes" (Compton Ma...
Fiszki z książki - "Letters of the Motor Girl" (Et...

3. sundae sundae


Florean Fortescue gave Harry free sundaes every half an hour.
This ticket entitles the bearer to one chocolate sundae.

Angielskie słowo "lody" (sundae) występuje w zestawach:

takie wazne sa
Lekcja numer 2