słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

miejski po rosyjsku: