słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

nadzieja po rosyjsku:

1. надежда


На его успех надежда мала.
Надежда манит, надежда обманывает.

Rosyjskie słowo "nadzieja" (надежда) występuje w zestawach:

Najczęściej używane słowa w języku rosyjskim A2 (1...

2. надеяться


Пока живёшь, нужно надеяться.
Давай надеяться на лучшее, в любом случае.