słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

praktyczny po rosyjsku: