słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

technologia po rosyjsku:

1. технологии технологии


Перевести деньги и технологии с одного конца Земли на другой недостаточно.
В чем преимущество этой технологии?

2. технология технология


Иногда мне кажется, что технология развивается слишком быстро.
Эта технология невероятна!

Rosyjskie słowo "technologia" (технология) występuje w zestawach:

Урок 21 (przymiotniki)