słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

zmęczony po rosyjsku: