słownik polsko - rosyjski

język polski - русский язык

zmywać po rosyjsku: