słownik rosyjsko - polski

русский язык - język polski

внушительный po polsku:

1. imponujący


imponujący, efektowny, pokaźny, wywołujący głęboki

Polskie słowo "внушительный" (imponujący) występuje w zestawach:

поступить в университет
Остановка 1/2019