słownik słowacko - polski

slovenský jazyk - język polski

výhoda po polsku:

1. korzyść


sędzia Hilary wydał wyrok na korzyść Anthonego, tak że Anthony został ukarany grzywną zamiast więzieniem
wzajemna korzyść
jaka jest korzyść z twojej przygody?
Obróciłem wydarzenia na swoją korzyść.
Jaką korzyść widzisz w mieszkaniu w Wielkiej Brytanii zamiast w Polsce?
Jaka korzyść płynie z zatrudniania Ukraińców?
Na korzyść, panie przewodniczący, wszystkich obywateli!
Ten dowód świadczył na jego korzyść.

Polskie słowo "výhoda" (korzyść) występuje w zestawach:

1000 najważniejszych rzeczowników po słowacku 550 ...

2. przewaga


Naszą główną przewaga jest jakość naszych produktów.
przygniatająca przewaga