słownik słowacko - polski

slovenský jazyk - język polski

výkaz po polsku:

1. komunikat komunikat


ważny komunikat
Komunikat podał zbyt dużą liczbę ofiar śmiertelnych.

Polskie słowo "výkaz" (komunikat) występuje w zestawach:

1000 najważniejszych rzeczowników po słowacku 800 ...

2. oświadczenie oświadczenie


złożyć oświadczenie
Rzecznik wygłosi oświadczenie o godzinie pierwszej/trzynastej.
Musieliśmy przygotować oświadczenie dla prasy.
Muszę iść na posterunek policji złożyć oświadczenie.
sformułować, opublikować, odeprzeć oświadczenie
Firma opublikowała oświadczenie dotyczące przyczyny eksplozji
Wysoki sądzie, nie mieliśmy możliwości zapoznać się z tym oświadczeniem.
Prezydent jutro wygłosi oświadczenie.
Przyznała, że moje oświadczenie było prawdą.
Nierozsądne oświadczenie rządu spowodowało wzrost cen.
Wyda pan jakieś oświadczenie?
Oświadczenie przesadziło z liczbą ofiar.