słownik turecko - polski

Türkçe - język polski

dahil po polsku:

1. zawierać


Raport powinien zawierać wszystkie dane.
Produkty nie powinny także zawierać substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia.
Ostateczne ceny lotów muszą odtąd zawierać taryfy, podatki, opłaty lotniskowe i inne koszty.
zawierać umowę
zawierać, pomieścić, powstrzymać, objąć, hamować,
Dokumentacja ta musi zawierać, co następuje
Faktura musi zawierać następujące informacje: datę, numer, nazwę i adres kupującego i sprzedającego, stawki VAT itd.
Kuzyni w pierwszym pokoleniu są zbyt blisko spokrewnieni, by zawierać małżeństwa.

2. angażować


Chcę zaangażować się w akcje Greenpeace.
zaangażować się w projekt
Szef powinien angażować pracowników we wszystkie decyzje.
Nie zapomnij zaangażować w gry swoją młodszą siostrę. W przeciwnym wypadku poczuje się pominięta.
Nie uwzględniaj mnie w tym planie. Nie chcę się angażować.
Nie chcę się w to angażować.

3. łącznie


Dziecko spało łącznie 8 godzin na dobę.
Trzej chłopcy mieli zaledwie dwa dolary łącznie.

4. wliczone


Chciałbym zapłacić gotówką. Czy śniadanie jest wliczone w cenę?
Czy posiłki są wliczone?

Polskie słowo "dahil" (wliczone) występuje w zestawach:

A.1.1 Grudzień 2021