A - słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык