słownik turecko - rosyjski

Türkçe - русский язык

mal sahibi po rosyjsku: