0 osób to lubi. Polub!

katarzynakrason katarzynakrason

Używam fiszkoteki od 1581 dni. Uczę się z fiszkoteką 248 dni, w tym systematycznie od 0 dni. Jestem autorem 127 zestawów. Ostatni raz można mnie było zobaczyć 2022-11-28 20:55:22.

Moje zainteresowania

angielski, włoski

Stworzone przeze mnie fiszki


The bathroom
Protisty
Rośliny okrytonasienne - rozmnażanie, rozprzestrzenianie, znaczenie.
Mchy
Grzyby
Paprotniki
Rząd: parzystokopytne
Nagonasienne
Tkanki roślinne
Woda i roztwory wodne
Rodzaje roztworów
Metody w badaniach biologicznych
Budowa i funkcje komórek
Błony biologiczne
Jądro komórkowe
Cytoszkielet
Siateczka śródplazmatyczna
Rybosomy
Aparat Golgiego
Tlenki metali i niemetali
Ściana komórkowa
Metabolizm
Ściana komórkowa
Cykl komórkowy. Mitoza.
Budowa i działanie enzymów
Mejoza
Wirusy - molekularne pasożyty
Mitochondria i plastydy
W królestwie zwierząt
Organizm człowieka jako funkcjonalna całość.
Budowa i funkcje skóry.
Higiena i choroby skóry.
Tkanki zwierzęce
Parzydełkowce
Aparat ruchu. Budowa szkieletu.
Płazińce
Budowa kości.
Budowa i rola szkieletu osiowego.
Wzory i nazwy kwasów.
Vestiti e colori
Szkielet kończyn
Budowa i rola mięśni.
Higiena i choroby aparatu ruchu.
Kwasy beztlenowe.
Kwas siarkowy (VI) i kwas siarkowy (IV) - kwasy tlenowe siarki
Przykłady innych kwasów tlenowych
Proces dysocjacji jonowej kwasów
Porównanie właściwości kwasów
Odczyn roztworu - skala pH
Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu
Wodorotlenek wapnia
Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie.
Pokarm - budulec i źródło energii.
Witaminy, sole mineralne i woda.
Budowa i rola układu pokarmowego.
Higiena i choroby układu pokarmowego.
Nicienie
Pierścienice
Cechy stawonogów
Wzory i nazwy soli
Dysocjacja jonowa soli
Sole - zakres rozszerzony
Najważniejsze pierwiastki po polsku i po angielsku
Skorupiaki
Budowa i rola układu nerwowego.
Ośrodkowy układ nerwowy
Obwodowy układ nerwowy. Odruchy.
Higiena układu nerwowego.
Budowa i działanie układu wydalniczego
Reakcja zobojętniania
Owady - stawonogi zdolne do lotu
Reakcje metali z kwasami
Reakcje tlenków metali z kwasami
Reakcje wodorotlenków metali z tlenkami niemetali
Gospodarka wodna roślin
Kwasy - zakres rozszerzony
Pajęczaki
Mięczaki
Higiena i choroby układu wydalniczego
Budowa i funkcje krwi
Krążenie krwi
Reakcje strąceniowe
Inne reakcje otrzymywania soli
Porównanie właściwości soli i ich zastosowań.
Ryby - kręgowce środowisk wodnych
Przegląd i znaczenie ryb
Gospodarka mineralna roślin - zakres rozszerzony
Budowa i działanie serca
Higiena i choroby układu krwionośnego
Płazy - zwierzęta wodno-lądowe
Przegląd i znaczenie płazów
Układ limfatyczny
Budowa i funkcjonowanie układu odpornościowego
Gady - kręgowce, które opanowały ląd
Przegląd i znaczenie gadów
Ptaki - kręgowce zdolne do lotu
Przegląd i znaczenie ptaków
Ssaki - kręgowce, które karmią młode mlekiem.
Przegląd i znaczenie ssaków.
Zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego.
Budowa i rola układu oddechowego
Mechanizm oddychania.
Higiena i choroby układu oddechowego.
Budowa i funkcjonowanie układu hormonalnego
Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego.
Naturalne źródła węglowodorów
Odżywianie się roślin. Fotosynteza.
Szereg homologiczny alkanów
Budowa i działanie narządu wzroku.
Metan i etan.
Ucho - narząd słuchu i równowagi
Higiena oka i ucha
Zmysły powonienia, smaku i dotyku
Only routine will save us.
Męski układ rozrodczy
Żeński układ rozrodczy
Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego
Rozwój człowieka - od poczęcia do narodzin.
Rozwój człowieka - od narodzin do starości
Higiena i choroby układu rozrodczego
Mechanizmy regulacyjne organizmu
Choroba - zaburzenie homeostazy.
Procesy endoenergetyczne i egzoenergetyczne
Przydatne zwroty w języku angielskim.
Szybkość reakcji chemicznej
Katalizatory i reakcje katalityczne
Porównanie właściwości alkanów i ich zastosowań.

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.