0 osób to lubi. Polub!

Veronique3399 Veronique3399

Używam fiszkoteki od 2267 dni. Uczę się z fiszkoteką 758 dni, w tym systematycznie od 19 dni. Jestem autorem 316 zestawów. Ostatni raz można mnie było zobaczyć 2021-01-26 15:56:48.

Stworzone przeze mnie fiszki


corporative discourse 1
corporative discourse 2
discourse 3
ang9 (już nie test XD)
ang10
dyskurs 4
ang11 food
ang12 food
ang13 food
ang14 food
dyskurs5
ang15
deutsch 17
ang16
deutsch18
deutsch19
Deutsch 20
ang17
deutsch21
ang 18 cloaths idioms
ang19
ang20
ang21
deutsch 23
deutsch24
deutsch25
deutsch 26
Deutsch 27 (nie będzie kart)
ang 3 test 3
ang4 test 3
Ang 5 Test 3
dyskurs 22.11
dyskurs 20.12.2018
deutsch 28
deutsch 29
deutsch 30
Ang 6 Test 3
Dyskurs 13.12
Deutsch 30 (na kart xd)
Deutsch 31
deutsch 32
deutsch 33
deutsch 34
ang 7 test 3
deutsch 35
ang spc 1
esp1
Deutsch 36 (stawik)
deutsch 37 (stawik)
deutsch 38 (godzisz)
ang spec 2
deutsch 39 (stawik)
deutsch 40 (godzisz)
ang spec 3
deutsch 41 (godzisz)
deutsch 42 (godzisz)
deutsch 43 (stawik)
Deutsch 44 (godzisz)
ang spec 4
deutsch 45 (godzisz)
deutsch 46 (stawik)
deutsch 47 (stawik)
deutsch 48 (godzisz)
deutsch 49 (godzisz)
deutsch 50 (stawik)
deutsch 51 (godzisz)
ang spec II 5
esp 2
esp3
esp 4
deutsch 52 stawik egzamin
deutsch 53 stawik egzamin
54 godzisz
ang spec II 6
55 godzisz
deutsch 56 (gramatyka)
esp 5
deutsch 57 stawik
Deutsch 58 godzisz
deutsch 59
deutsch 59 (gram, czasowniki)
deutsch 60 (gram, czas, cz2)
lingwistka:(
ang spec II 7
deutsch 61 stawik
deutsch 62 (godzisz)
63 stawik
esp 6
esp 7
esp 8
ang spec II 8
deutsch 64 stawik
ang spec III 9
ang spec III 10
deutsch 65 godziss
deutsch 66 stawik
deutsch 67 stawil
ang spec III 11
68 godzisz
ang spec III 12
deutsch 69 godzisz
gram passiv
deutsch 70 godzisz
gram konjunktiv
esp 9
curso 1
curso 2
curso 3
curso 4
curso 5
curso 6
curso 7
curso 7b
curso 8
curso 9
curso 10
日本語 一
日本語 ニ kolory
curso 11
日本語 三 liczby/czas
curso 12
日本語 四
日本語 五
curso 13
curso 14
lengua inglesa 1
curso 15
niemiecki 1 IIr. godzisz
lengua inglesa 3
ang 1 IIr.
lengua inglesa 4
Deutsch finanse 1
japanese chuj wie który
niemiecki 2 IIr. poik
niemiecki 3 rII godzisz
ang 2 IIr.
niem 4 poik
niem 5 ii godzisz
ang ii 3
deutsch finanse 2
deutsch Finanzen 3
japoński
niem 6 godzisz
ang 4 rII
Deutsch finanse 4
ang serial 1
niem 7 poik
lengua inglesa 7
niem8 poik
niem9 godzisz
niem godzisz 10
ang ii 5
niem godzisz 11 Schwindlers Liste
niem 12 poik
niem 13 serial!
lengua inglesa 8
niem 14 godzisz
niem 15 serial
Deutsch finanse 5
niem 16 godzisz
Deutsch finanse 6
Deutsch Finanzen 7
deutsch Finanzen 8
deutsch 17 meine
Deutsch 18 poik
Deutsch 19 poik
deutsch 24 meine
deutsch finanse 9
deutsch 20 godzisz
deutsch 21 goszisz
ang 6 ii rok
Deutsch 22 godzisz
deutsch 23 poik
curso 16
Deutsch 25 godzisz
ang r 2, 7
deutsch 26 niem poik
deutsch 27 godzisz
ang r2, 8
deutsch 28 meine
deutsch 29 godzisz
deutsch 30 godzisz
Deutsch 31 meine
deutsch 32 goszisz
deutsch 33 goszisz (8 Kapitel)
ang r2 9
deutsch finanzsn 10
deutsch 34 meine
DA 1
deutsch 40 poik
deutsch logistik 1
deutsch 41 godzisz
deutsch 42 godzisz
esp 9
esp 10
esp 11
esp 12
esp 13
esp 14
deutsch 43 poik
deutsch 44 poik
deutsch logistik 2
deutsch logistik 3
deutsch meine 1
deutsch 45 godzisz
esp 15
DA 2
deutsch 46 poik
deutsch logistik 4
HA 1
DA 3
deutsch logistik 5
deutsch logistik 6
deutsch 47 godzisz
deutsch 48 poik
HA 2
esp 16
HA 3
esp 17
deutsch 49 godzisz weroniczka xD
DA 4
deutsch 50 poik
deutsch 51 godzisz
HA 4
esp 18
logistyka 8
logistyka 8.2
HA 5
deutsch 53 poik
DA 5
esp 19
HA 6
HA 7
esp 20
logistyka 10 deutsch
logistyka 11 deutsch
logistyka 11.2 deutsch
DA 6
logistyka 12 deutsch
logistyka 13 deutsch
esp 21
esp 22
deutsch 85 poik
deutsch 97 poik
deutsch 108 poik
deutsch 111 aga
español 1
español 2
deutsch wero 114 essen
español 3
Szubert 1
Urbaniak 1
bobińska 1
legal eng 1.1
legal eng 1.2
Urbaniak 2
Swendi 1
Szubert 2
bobińska 2
bobińska 3
Szubert 3
Szubert 4
Szubert 5
Szubert 6
legal eng 2
legal eng 2.2
Swendi 2
bobińska 4
Urbaniak 3
bobińska 5
deutsxh it 3
Swendi 3
Urbaniak 4
Deutsch kultura 2
legal eng 4.1
legal eng 4.2
legal eng 4.3
legal eng 4.4
bobińska 6
deutsch 6 sakowski
Urbaniak 5
bobińska 7
deutsch IT 6
deutsch IT 7
Swendi 4
Urbaniak 6
bobińska 8
Sakowski 7
Urbaniak 7
bobińska 9
Sakowski 8
Urbaniak 8 nowy test
bobińska 10 nowy test
bobińska 11
Sakowski 9
bobińska 12
deutsch IT 8
deutsch IT 9
Swendi 5
Sakowski 10
bobińska 13
korki 1
Urbaniak 9
Urbaniak 10
Sakowski 11
korki 2
korki 3
Urbaniak 11
Urbaniak 12
bobińska 14
bobińska 15
bobińska 16
Deutsch IT 10
Deutsch IT 11
Sakowski 12
Sakowski 13

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.