1 osoba to lubi. Polub!

nietoska nietoska

Używam fiszkoteki od 2199 dni. Uczę się z fiszkoteką 72 dni, w tym systematycznie od 0 dni. Jestem autorem 72 zestawów. Ostatni raz można mnie było zobaczyć 2018-08-28 10:28:36.

Moje zainteresowania

hiszpański, hiszpański

Stworzone przeze mnie fiszki


Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64
Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65
Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27
Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24
Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78
Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80
Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82
Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11
Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytania
Dział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13
Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9
Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13
Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12
Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14
Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17
Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50
Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51
Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52
Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52
Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53
Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56
Dział 4, lekcja 11, ważne czasowniki
Dział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59
Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57
Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60
Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61
Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36
Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38
Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40
Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41
Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42
Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43
Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44
Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45
Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47
Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22
Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25
Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27
Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30
Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28
Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86
Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83
Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84
Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85
Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86
Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89
Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65
Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66
Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68
Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66
Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67
Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10
Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70
Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71
Dział 5, lekcja 9, c.d. czasowników
Dział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75
Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36
Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38
Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39
Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40
Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42
Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43
Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12
Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12
Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22
Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24
Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25
Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25
Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50
Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51
Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53
Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.